Filozofická Fakulta

On-line katalog

UKAŽ - discovery služba UK

Facebook

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 39 min 56 sek zpět

Středoškoláci si na kurzu Léto s FF UK 2018 nanečisto vyzkoušeli vysokoškolské studium

21. září 2018 - 10:56
V Kampusu Hybernská v samém srdci Prahy se ve dnech 28.–30. srpna sešli ti nejodvážnější: osm přednášejících a téměř dvacet studentů se rozhodlo strávit pospolu poslední prázdninové dny na vzdělávacím kurzu Léto s FF UK. Během cyklu přednášek pro zvídavé středoškoláky pořádaného Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy si studenti utvořili představu, co to znamená studovat humanitní vědy a jak vypadá vysokoškolská výuka. Přednášející středoškoláky seznámili s oblastmi studia, které budoucí uchazeči mohou na fakultě studovat. Od historických témat a archeologii přes jazykovědu až po exotické kultury, studenti byli rovnocennými oponenty a vedli s přednášejícími kritické diskuze. Tím se potvrdilo, že na kurz dorazili opravdu ti praví zájemci, kteří o probíraných tématech již mnohé vědí a nebojí se o nich hovořit. První den kurzu student prozkoumali dávnou civilizaci indiánů. Zaměřili se na to, čím indiánské společnosti vynikaly a čím se odlišovaly od Evropy. Dozvěděli se například, že hlavní město Aztéků Tenochtitlán plavalo na jezeře a obdivoval ho nejeden návštěvník včetně manžela Fridy Kahlo Diega Rivery. V přednášce věnované jugoslávské válce 90. let posluchači zjistili, že prohlášení „Srbsko je tam, kde jsou Srbovové“ bylo klíčovým problémem konfliktu mezi národy, který vyústil v největší ukázky srbské agrese v chorvatském Vukovaru a bosenské Srebrenici. Následné dotazy jako „Jak s místními problémy souvisely čistky kosovských Albánců?“ přednášejícího jen utvrzovaly o zájmu a přehledu studentů. Přednáškou o egyptském náboženství, které překvapivě fungovalo bez jakékoliv svaté knihy, církve, konceptu věřících, a dokonce i bez slova pro samotné náboženství, studenti den zakončili. Další ráno následovala sonda do věcí minulých, tedy přednáška o archeologii. Tu si většina studentů okamžitě spojila se štětečky, kartáčky a vykopávkami. Během povídání se ale dozvěděli, že archeologie je živou vědou, která nevypráví pouze o artefaktu, ale především o člověku, který ho vytvořil. Mohl Věstonickou venuši vytvořit muž, žena, nebo snad dítě? Je vůbec možné, aby desetileté dítě bylo schopné sochu zaznamenat s tak precizními detaily? A je desetileté dítě stále dítětem v době, kdy se člověk dožívá třiceti let? Musíme vnímat věci ve všech souvislostech, právě to se snažil školákům vštípit přednášející. Odpoledne téhož dne se pak studenti dočkali oddechu v podobě prohlídky prostorů studentské oázy Kampusu Hybernská. Poslední den celého kurzu byl pro studenty připraven „asijský blok“ přednášek, během kterého se kromě starověké a moderní Číny probíral život v dnešní Indonésii. Účastníci se dozvěděli, že od místních kvůli velkému parnu pravděpodobně namísto pozdravu uslyší otázku, zda se nezapomněli vysprchovat. Nebo také zjistili, že přes „úplnou“ svobodu vyznání zde musíte věřit minimálně v jednoho boha, kterého pak máte napsaného v občanském průkazu. Na konci dne i celého kurzu pak studenty čekalo už jen předávání diplomů a poslední chvilky na možné dotazy o požadavcích a úkolech, které jim přinese budoucí studium na FF UK. Projekt Léto s FF UK je jednou z akcí fakulty pro studenty středních škol, kteří uvažují o studiu humanitních věd. Více o tomto a dalších projektech se můžete dočíst v článku nebo v přehledu akcí.

Řecký kulturní týden 16. – 20. října 2018

21. září 2018 - 9:29
V r. 2018 slaví pražská neogrecistika dvojí jubileum: 70 let od založení lektorátu novořecké filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a 10 let od znovuzavedení oboru. Obě výročí si Ústav řeckých a latinských studií FF UK a s ním celá fakulta připomene týdenním festivalem. V úterý 16. října od 19:30 proběhne v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1) koncert tradiční lidové duchovní hudby z různých míst bývalé byzantské říše (Kypr, Thrákie, Konstantinopol aj.) v podání řeckých souborů Chorodia Agiu Georgiu, Qaraba Ensemble a dalších hostů. Koncert se koná za spolupráce Ústavu řeckých a latinských studií FF UK a festivalu Archaion Kallos. Ve čtvrtek 18. října budou zahájeny Dny řeckého filmu, které potrvají do soboty 20. října a budou situovány do Kina Ponrepo. Kromě zhlédnutí filmových snímků budou mít účastníci možnost hovořit s filmovou producentkou Stellou Theodoraki nebo s prezidentem Mezinárodního filmového festivalu Animasyros Vassilisem Karamitsanisem. Dny řeckého filmu pořádá Řecké velvyslanectví v Praze s přispěním Ústavu řeckých a latinských studií FF UK, NFA a dalších. Petr Kukal, mluvčí FF UK Řecký kulturní týden 2018 – PROGRAM

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Českého egyptologického ústavu

21. září 2018 - 8:06
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 24. září 2018 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Českého egyptologického ústavu dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 24. října 2018. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis b) bibliografie odborných prací c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj rozvoj pedagogické činnosti rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti výhled dalších možných oblastí rozvoje Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Výběrová řízení FF UK | září 2018

21. září 2018 - 6:00
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Českého egyptologického ústavu Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Českého egyptologického ústavu. Podávání přihlášek je možné do 24. 10. 2018. Výběrové řízení na pozici Referent/ka Referátu přijímacího řízení FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka Referátu přijímacího řízení. Výběrové řízení ze dne 13. 9. 2018 – Katedra psychologie / Job offer from 13 September 2018 – Department of Psychology FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent nebo profesor. Obor a zaměření: psychologická metodologie nebo klinická psychologie. Přihlášky je nutno podat do 14. 10. 2018. / Field and specialization: psychological methodology or clinical psychology. Applications by 14. 10. 2018. Výběrové řízení ze dne 13. 9. 2018 – Katedra psychologie / Job offer from 13 September 2018 – Department of Psychology FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: obecné základy psychologie nebo klinická psychologie. Přihlášky je nutno podat do 14. 10. 2018. / Field and specialization: general foundation of psychology or clinical psychology. Applications by 14. 10. 2018. Výběrové řízení ze dne 11. 9. 2018 – Ústav teoretické a komputační lingvistiky/ Job offer from 11 September 2018 – Institute of Theoretical and Computational Linguistics FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Lingvistika / Počítačové zpracování české morfologie. Přihlášky je nutno podat do 15. 10. 2018. / Field and specialization: Linguistics / Computer processing of Czech morphology. Applications by 15. 10. 2018. Výběrové řízení na pozici pracovník Podatelny FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici pracovník Podatelny. Výběrové řízení na pozici Ekonom/ka – kontrola čerpání finančních prostředků FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Ekonom/ka-Rozpočtář/ka. Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ vedoucího Katedry estetiky Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry estetiky. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018. Interní výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Katedry středoevropských studií Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry středoevropských studií. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu hudební vědy Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu hudební vědy. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018. Interní výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Katedry filmových studií Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry filmových studií. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018. Interní výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Střediska ibero – amerických studií Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Střediska ibero – amerických studií. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018. Výběrové řízení ze dne 13. 8. 2018 – Ústav jižní a centrální Asie FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent. Obor a zaměření: indologie ve specializaci hindština. Přihlášky je nutno podat do 14. 9. 2018. / Field and specialization: Indology with specialization on Hindi language. Applications by 14 September 2018. Výběrové řízení ze dne 9. 8. 2018 – Ústav pro dějiny umění FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: historik umění se specializací na středověkou malbu. Přihlášky je nutno podat do 9. 9. 2018. Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník. Obor a zaměření: politologie a související společenské a humanitní vědy. Přihlášky je nutno podat do 10. 9. 2018./Field and specialization: political science and related social sciences and humanities. Applications by 10. 9. 2018. Výběrové řízení na pozici Finanční účetní (pokladní) FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Finanční účetní.

Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK opět vítá malé studenty

20. září 2018 - 13:40
Zvídavé děti mohou v projektu Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK již sedmým rokem nahlížet společně s námi do fascinujícího procesu poznávání světa. Cílem projektu je malým posluchačům hravou formou představit univerzitu jako inspirativní místo, které je prostorem pro poznávání a přemýšlení, a seznámit tak děti s významnými obory fakulty. Každý semestr se do projektu zapojují nové ústavy a katedry – pravidelní účastníci se tak mohou srozumitelně seznámit s širokým záběrem témat, jimiž se obory na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zabývají. Díky netradičnímu pojetí témat uvidí děti studium nejen jako aktivitu spojenou s povinností, ale především jako zajímavou a obohacující činnost. Dětská univerzita Filozofické fakulty UK má za sebou cestu dlouhou šest let. Začala v akademickém roce 2012/2013 pod názvem Hledá se Sofie, tedy česky moudrost, a projekt byl určen dětem navštěvujícím 3.–5. třídu základní školy. Sofiinou průvodkyní je od počátku sova, symbol moudrosti, a proto také symbol FF UK. Projekt připomínal klasický kroužek, konal se pravidelně ve stejný den a čas a navštěvovala ho stále stejná skupina dětí. Tento model však nesplňoval původní představu o seznámení dětí se světem vysoké školy, kde si studenti sami vybírají obor a do značné míry ovlivňují i skladbu svých přednášek. Proto jsme dospěli k modelu, který úspěšně funguje již několikátou sezónu. Každý semestr je vypsáno 10–12 kurzů a děti se zapisují na ten, který je svým obsahem zajímá a který se jim hodí i časově. Může se tedy stát, že z nabídky na celý semestr se k nám malý student přijde podívat pouze jednou na kurz, jehož náplň vyloženě koresponduje s jeho zálibami. Stejně tak je ale možné přihlásit se na kurzy všechny, protože ne každý už na základní škole ví, čím bude, až vyroste. Ostatně je to jeden z elementárních cílů základního školství, pomoci dětem přijít na to, v čem jsou dobré a čím by jednou mohly být celé společnosti prospěšné. Paradoxně pro hledání odpovědi na tuto fundamentální otázku nebývá pro plnění osnov často prostor, a tak i zde může návštěva Dětské univerzity sehrát svou roli a pomoci. Protože kde jinde než na akademickém pracovišti s velkým množstvím humanitních oborů se ptát, pídit a hledat? Pravidelně se u nás děti například dozvídají, jaký je rozdíl mezi Olympem a olympiádou, zjišťují, že mluvit se dá i rukama, bereme je na skok do starého Egypta i do hlubin učitelovy duše. Nakukujeme společně pod pokličku kanálu Youtube, zjišťujeme, odkud se berou slova, či se potkáváme s průkopníky českého filmu. Zájemci o archeologii si s námi už nejednou upekli placku z vlastnoručně umletého obilí a dozvěděli se, jak se ve skutečnosti lovili mamuti. Letos se seznámíme s vikingy, posvítíme si na královská manželství v Evropě, prozkoumáme Indonésii i Arabský svět, vydáme se do dávného Řecka, a když nás nebudou bolet nohy, dojdeme až do pravěku. Ve starém Egyptě si prohlédneme chrámy a zkusíme si pobýt v kůži písaře. A kdo by se více zajímal o jazyk než o historii, ten může zkusit vyzrát na anglická slovíčka nebo se vydat na cestu za tajemstvím lidské řeči či k počátkům jazyka. Zchladit se pak můžeme na přednášce o Studené válce. Program tvoří přednášky, workshopy a exkurze, které dělíme do dvou kategorií, a to pro žáky 3.–5. třídy základních škol a pro žáky 6.–9. třídy základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Děti se na kurzy hlásí jednotlivě podle zájmu a časových možností, což zapojeným pedagogům umožňuje potřebnou flexibilitu při volbě témat. Kurzy se konají zpravidla v pracovním týdnu v odpoledních hodinách v budovách Filozofické fakulty UK nebo v budovách spolupracujících institucí. Každý kurz, není-li uvedeno jinak, trvá devadesát minut, stojí sto padesát korun a je možné zajistit tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem. Na závěr několik ohlasů z e-mailové schránky: Dobrý večer, syn byl z dnešního kurzu UNEŠEN!!!! Moc se mu to líbilo a ráda bych touto cestou poděkovala vyučujícím. Již se těší na další kurz. Hezký den, ráda bych touto cestou vřele poděkovala celému Vašemu týmu a týmu Ústavu pro archeologii za včerejší seminář Letem světem archeologie. Náš syn byl nadšený! Všechny kurzy Dětské Univerzity jsou pro nás vždy obrovským zážitkem. Dobrý den, ještě jednou díky za organizaci celého semestru, byl naprosto skvělý. A jeden e-mail přímo od absolventa: Taky bych chtěl ještě pochválit přednášející na dnešním kurzu Pověz mi to rukama, byli super. Zaujalo mě to tak, že se přihlásím na kurz znakové řeči pro začátečníky! kontakt pro média MgA. Zuzana Frantová Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK zuzana.frantova@ff.cuni.cz +420 728 402 402 detskauniverzita.ff.cuni.cz. Pravidelným partnerem Dětské univerzity FF UK je hlavní město Praha.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Referátu přijímacího řízení

20. září 2018 - 12:00
Referent/ka Referátu přijímacího řízení Profil referátu Referát přijímacího řízení organizačně spadá pod Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů (OPŘVV, které zajišťuje širokou škálu agend) a primárně zajišťuje administraci přijímacího řízení do všech stupňů studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorské), komunikaci s uchazeči o studium a propagaci fakultního studia.  Hlavní odpovědnosti všestranné administrativní a organizační zajištění přijímacího řízení na všechny stupně a formy studia komunikace s uchazeči (osobní, telefonická, e-mailová) práce s elektronickým informačním systémem podíl na propagaci oborů na akcích pro uchazeče Naše očekávání ukončené SŠ vzdělání dobré komunikační schopnosti, příjemné vystupování, bezchybný písemný projev znalost anglického jazyka na úrovni B2 dobrá úroveň práce s PC (MS Office) pečlivost, spolehlivost a samostatnost pozitivní vztah k administrativní práci, předchozí kancelářská zkušenost výhodou ochota učit se novým věcem zvládání stresu v období konání přijímacích zkoušek   Nabízíme stabilní zázemí největší české humanitní fakulty pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností rozmanitou práci v přátelském prostředí odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné zaměstnanecké benefity  Možnost nástupu 11. 2018 nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok; poté se v případě oboustranné spokojenosti smlouva prodlužuje. Způsoby přihlášení Elektronicky: Přihlášku, tj. motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis, pošlete, prosím, na e-mailovou adresu jaroslava.korinkova@ff.cuni.cz. Listinnou formou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou nebo doručit osobně na adresu Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, na obálku napište: Referent/ka OPŘVV. Své přihlášky zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 10. 10. 2018. Vyhrazujeme si právo nevybrat žádného z uchazečů/ek, případně výběrové řízení zrušit nebo předčasně uzavřít. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data, a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání svého souhlasu.

Havárie vody v hlavní budově Filozofické fakulty UK

19. září 2018 - 14:31
Ve středu 19. září došlo k havárii vody v hlavní budově Filozofické fakulty UK na nám. Jana Palacha 2. Voda v hlavní budově již opět teče. Budova je v plném provozu. Toalety jsou opět otevřené.

International Autumn School of Finnish Studies in Prague

19. září 2018 - 10:46
The International Autumn School of Finnish Studies Prague 2018 is part of a four-year cooperative project run by departments and centers for Finnish studies at universities in Warsaw, Greifswald, Cologne, and the Faculty of Arts in Prague. The project has achieved financial support of the Finnish state organisation Opetushallitus, which is part of the Finnish Ministry of Education. The aim of the project is to organise annual meetings of students and teachers of Finnish studies from four universities in three different countries. The meetings include lectures, conference papers, research projects presentations, and exchanges of experience. The event is also an opportunity to network and to discuss other forms of cooperation. The language of the summer school is Finnish. The autumn school takes place on 23 – 27 September 2018 at the Faculty of Arts in Prague. The opening ceremony will be hold on Monday 24 September at 9:15 in Room 104 at the CUFA main building (nám. Jana Palacha 2, Prague 1). For more information about the autumn school programme, see the website of the Finnish Studies at CUFA.

Knižní novinky Vydavatelství FF UK: září

17. září 2018 - 15:59
Přinášíme pravidelný výběr z nejnovějších titulů z produkce Vydavatelství FF UK. Všechny uvedené knihy lze zakoupit se slevou v našem e-shopu nebo v Knihovně Jana Palacha. ​ Fanfikce. Ženská literatura nového věku Veronika Abbasová V českém prostředí průkopnická monografie o fenoménu fanouškovské literární fikce. Autorka analyzuje fanfikci jako nový druh ženské literatury, jejím cílem je ovšem hlavně definovat ji jako literární formu, popsat její historii a žánrovou typologii. Dále se věnuje erotice ve fanfikci (zvl. typu “slash” pojednávajícímu o homosexuálních vztazích postav) a zpětnému vlivu fanouškovských děl na díla původní. K analýze byly použity v prvé řadě české texty a kniha obsahuje jednu kapitolu věnovanou specifikům česky psaných fanfikcí. UKÁZKA, E-SHOP Pohled novýma očima. Pražská škola sinologie o čínské literatuře Dušan Andrš (ed.) Výbor studií československých sinologů světového renomé, Jaroslava Průška (1906-1980), Mileny Doleželové – Velingerové (1932-2012) a Zbigniewa Słupského (1934), kteří svým badatelským dílem z šedesátých a sedmdesátých let 20. století založili mezinárodně uznávanou tradici pražské sinologické školy (The Prague School of Sinology). Součástí výboru je stať představující fenomén pražské sinologické školy v historických souvislostech (Olga Lomová) a studie mapující metodologickou blízkost pražské sinologické školy k českému literárnímu strukturalismu (Dušan Andrš). UKÁZKA, E-SHOP Svět italské komicko-realistické poezie. Toskánská komicko-realistická poezie z let 1260-1492 Magdalena Žáčková Svět italské komicko-realistické poezie mapuje vývoj toskánské poezie, zahrnující období let 1260–1492. Autorka analyzuje jednotlivá topoi a základní tematické okruhy a na příkladech dokládá teze týkající se existence, charakteristiky a kvality tohoto žánru a komična v něm obsaženého. Zabývá se sonety Rustica di Filippiho, považovaného za emblematického zakladatele komicko-realistické poezie na italském území, verši Cecca Angiolieriho, Folgora da San Gimignano i jeho „protějšku“ Cenneho da la Chitarra, nevyjímaje ani část díla Danta Alighieriho, která byla do určité míry komicko-realistickým proudem ovlivněna. UKÁZKA, E-SHOP Stoletá historie překladu Maupassantovy povídky L‘Ivrogne Lenka Mundevová Kniha porovnává stylizaci dialogu francouzského originálu Maupassantovy povídky L’Ivrogne (Opilec) z roku 1884 s pěti českými překlady vydanými v období od r. 1902 do r. 1997. Předmětem srovnávací analýzy jsou prostředky mluveného jazyka včetně dialektu, které se výrazně uplatňují v dialozích této povídky a jsou podstatné pro interpretaci Maupassantova textu. Analýze excerpovaného materiálu předchází popis a usouvztažnění mluvenostních variet češtiny a francouzštiny. UKÁZKA, E-SHOP  

Slavnostní zahájení akademického roku 2018/2019 proběhne 1. 10. od 9 hod ve Velké aule FF UK

17. září 2018 - 10:53
Nový akademický rok 2018/2019 zahájí děkan FF UK doc. Michal Pullmann. K účasti srdečně zveme všechny členy akademické obce FF UK a její zaměstnance. Slavnostní zahájení se uskuteční v pondělí 1. října 2018 od 9 hod ve Velké aule FF UK. Oslava zahájení akademického roku bude pokračovat večerním programem v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1, kampushybernska.cz). V pět odpoledne zde budou představeny možnosti aktivního zapojení do společenského života fakulty i Prahy, v šest se návštěvníci dozví, co se v Kampusu za více než rok jeho existence odehrálo, co se chystá a hlavně co je zde možné všechno podnikat. Od sedmi si návštěvníci budou moci připít na zdar nového roku s děkanem FF UK a v osm bude zahájení završeno koncertem. Těšíme se na setkání! vedení FF UK   Z průběhu akce bude pořizován vizuální záznam a účastníci svým vstupem na akci souhlasí s případným záznamem své osoby a jeho zveřejněním na webu ff.cuni.cz a sociálních sítích.

International Conference on Samuel Beckett and Technology

16. září 2018 - 11:00
The international conference on Samuel Beckett and Technology, organised by the Centre for Irish Studies (Department of Anglophone Literatures and Cultures), was hold at the Faculty of Arts in Prague on 13 – 15 September 2018. The aim of the conference was to explore the manifold intersections of technology with Beckett’s oeuvre throughout the years, including the development of modern technologies in the fields of communication, broadcasting, medicine, and transportation in the beginning of the 20th century and their influence on Beckett’s early writing; his employment of new media such as film, radio, and television; and contemporary uses of digital, medical, and other technologies in new approaches to staging, performing, and interpreting Beckett’s work in various genres and fields. Keynote lectures were delivered by Jonathan Bignell (University of Reading), Nicholas Johnson (Trinity College Dublin), Sarah Kenderdine (École polytechnique fédérale de Lausanne), and Laura Salisbury (University of Exeter). The programme included the European premiere of IMAGINATION DEAD IMAGINE, composed by Michael Roth and performed by Quartet Nouveau, a reception hosted by H.E. Charles Sheehan, Ambassador of Ireland to the Czech Republic, and a special screening at the Ponrepo cinema. The conference was attended by researchers from all over the world, including Canada, Japan, and Trinidad and Tobago. Photographs by Jana Gridneva.

V Praze proběhne mezinárodní konference „Praha ve fejetonu, fejeton v Praze“

14. září 2018 - 14:37
Renomovaní odborníci z Česka, Slovenska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Velké Británie a USA budou 20.-22. září na půdě Rakouského kulturního fóra a FF UK diskutovat o fejetonu a kulturních rubrikách českých i německých periodik v mnohokulturní Praze prvních desetiletí 20. století. Příspěvky konference se zaměří (nejen) na významné fejetonisty, jako byli Jan Neruda, Josef Čapek, Milena Jesenská, Max Brod nebo Robert Walser. „Fejetonistická tvorba se pokouší v detailu odhalit povahu doby, často s podporou rozvinuté obraznosti, her a hříček, forem poetické arabesky a ornamentu,“ vysvětluje Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D., z Ústavu germánských studií FF UK. „Vycházíme z přesvědčení, že je-li zkušenost moderního světa ve fejetonu zvláštním způsobem zhutněna, děje se tak ve specifické situaci tehdejší Prahy dvojnásob. Stýkání, míjení i potýkání různých proudů české, německé i židovské kultury tak dnes můžeme zvlášť dobře mapovat právě v poetice těchto drobných textů.“ Třídenní setkání pořádá Centrum Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách při FF UK a slavistický seminář univerzity v německém Tübingen za podpory spolkové vlády, Česko-německého fondu budoucnosti a Rakouského kulturního fóra v Praze. Zájemci z řad studentské, akademické i laické veřejnosti jsou srdečně vítáni. Petr Kukal, mluvčí FF UK Další informace ZDE a ZDE. Program konference

Výběrové řízení ze dne 13. 9. 2018 – Katedra psychologie / Job offer from 13 September 2018 – Department of Psychology

13. září 2018 - 15:46
English see below Katedra psychologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent nebo profesor Obor a zaměření: psychologická metodologie nebo klinická psychologie Předpokládaná mzdová třída: AP3 nebo AP4 Úvazek: 1,0 Požadavky: úspěšně ukončené habilitační nebo profesorské řízení ukončené doktorské studium v oboru psychologie 5 let pedagogické praxe na vysoké škole přiměřená odborná, výzkumná a publikační činnost v oboru Předpokládaný nástup: 1. 11. 2018 Termín přihlášky: 14. 10. 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis včetně přehledu praxe kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.   Department of Psychology Job title: Associate Professor or Professor Field and specialization: psychological methodology or clinical psychology Expected salary/job rank: AP3 or AP4 level Position: 1,0 Job requirements: associated professor or professor of psychology doctoral degree in psychology 5 years of experience with teaching practice at university adequate professional, research and publishing activity in the field Expected starting date: November 1, 2018 Application deadline: October 14, 2018 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae including an overview of publication and practice copies of documents that show academic degrees awarded, possibly with Czech translation a short description of intended activities at the position (max. 1 page) Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.  

Výběrové řízení ze dne 13. 9. 2018 – Katedra psychologie / Job offer from 13 September 2018 – Department of Psychology

13. září 2018 - 15:34
English see below Katedra psychologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: obecné základy psychologie nebo klinická psychologie Předpokládaná mzdová třída: AP2 Úvazek: 1,0 Požadavky: ukončené doktorské studium v oboru psychologie 2 roky pedagogické praxe na vysoké škole přiměřená odborná, výzkumná a publikační činnost v oboru Předpokládaný nástup: 1. 11. 2018 Termín přihlášky: 14. 10. 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis včetně přehledu publikací a praxe kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubová@ff.cuni.cz  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Psychology Job title: Assistant Professor Field and specialization: general foundation of psychology or clinical psychology Expected salary/job rank: AP2 level Position: 1,0 Job requirements: doctoral degree in psychology 2 years of experience with teaching practice at university adequate professional, research and publishing activity in the field Expected starting date: November 1, 2018 Application deadline: October 14, 2018 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae including an overview of publication and practice copies of documents that show academic degrees awarded, possibly with Czech translation a short description of intended activities at the position (max. 1 page) Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.  

Úřední hodiny 17.-21. 9.

12. září 2018 - 14:21
Upozornění: ve dnech 17. – 20. 9. 2018 se úřední hodiny ruší z důvodu pracovní stáže Vydavatelství. Pá 21. 9.  9:00 – 12:00

Výběrové řízení na pozici Finanční účetní

12. září 2018 - 9:41
Finanční účetní Hlavní okruhy činnosti a odpovědnosti Zpracování cestovních příkazů tuzemských a zahraničních, zpracování přiznání k Silniční dani, pořizování a účtování vybraných závazků, účtování pokladních dokladů, zastupování v pokladně (příležitostně). Vstupní předpoklady Středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost účetních postupů (znalost účtování nevýdělečných organizací výhodou), základní znalost anglického jazyka – porozumění finančním dokladům v angličtině (např. ze zahraničních pracovních cest), samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, pečlivost, znalost administrativy vysokoškolského prostředí výhodou. Nabízíme Zajímavou práci v inspirujícím akademickém prostředí, stabilní zázemí největší české humanitní fakulty, příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže), zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Ing. Josef Hierman, ekonomické oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Finanční účetní. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: josef.hierman@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 12. 10. 2018 Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis.  

Říjnové slevy v Nakladatelství Karolinum

11. září 2018 - 14:05
Po celý říjen nabízí Nakladatelství Karolinum 20 % slevu na všechny své tištěné i elektronické tituly. Po celý rok mají studenti a zaměstnanci UK možnost číst online nebo stahovat zdarma více než 600 e-knih Nakladatelství Karolinum v rámci knihovního přístupu k portfoliu celosvětových distributorů elektronických monografií EBSCO a ProQuest.

Univerzita Karlova pořádá tradiční Orientační týden. Studentům prvního ročníku usnadní vstup do vysokoškolského prostředí

11. září 2018 - 12:22
Praha 11. září 2018 – Univerzita Karlova pořádá pro všechny své nové studenty nastupující do prvního ročníku tradiční Orientační týden UK. Během pěti zářijových dnů je čeká série přednášek, které jim výrazně usnadní vstup do nového vysokoškolského prostředí. Tematicky laděné přednášky budou po celý týden seznamovat nové studenty s různými aktivitami na Univerzitě Karlově, ať již studijního či zájmového charakteru. Získají tak například základní informace k úspěšnému zvládnutí studia, seznámí se s organizací výuky, možnostmi studijních pobytů v zahraničí či se naučí využívat bohaté knihovnické a informační zdroje univerzity. Nebudou chybět ani informace o možnostech využití volného času či studentské zájmové činnosti. „Novým studentům chceme vstup na naši univerzitu co nejvíce ulehčit. Proto jsme pro ně připravili přednášky, kde se doví, jak se ke studiu zapsat, jak získat „kredity“ potřebné ke zdárnému studiu, jak funguje univerzitní studijní a informační systém. Nebudou chybět ani praktické informace, jak pracovat s různými informačními zdroji, kam lze vyrazit za studiem do zahraničí či jak na univerzitě bydlet“, uvedla za organizátory Ludmila Součková, vedoucí Informačního, poradenského a sociálního centra UK. Přednášky se konají od 17. do 21. září 2018 v prostorách Zelené a Modré posluchárny Univerzity Karlovy (Celetná 20, Praha 1). Každý den začínají od 10 hodin. Bližší informace o obsahu jednotlivých přednášek jsou k dispozici na stránkách Univerzity Karlovy www.ipsc.cuni.cz/orientacnityden. za správnost: Mgr. Václav Hájek tiskový mluvčí UK Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova tel: +420 224 491 248 mob: 721 285 565 e-mail: pr@cuni.cz

Rok 1618 – dveře všech běd? Začátek třicetileté války v transdisciplinární perspektivě

11. září 2018 - 11:25
Univerzita Karlova v rámci projektu Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa (Progres Q09) a projektu Dějiny vysokoškolské vědy a vzdělanosti (Progres Q23) pořádá workshop věnovaný začátku třicetileté války v transdisciplinární perspektivě. Místo konání workshopu bude označeno. Zájemce o účast na tomto pracovním setkání nejen historiků, archeologů či historiků umění prosíme o potvrzení účasti do 12. září včetně na mail marie.koldinska@ff.cuni.cz.   Začátek události: 19.9.2018 9:00 – 18:00 Místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK) Program workshopu: http://ucd.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2018/09/1618_program.pdf  

Výběrové řízení ze dne 11. 9. 2018 – Ústav teoretické a komputační lingvistiky/ Job offer from 11 September 2018 – Institute of Theoretical and Computational Linguistics

11. září 2018 - 8:00
English see below Ústav teoretické a komputační lingvistiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: Lingvistika / Počítačové zpracování české morfologie Předpokládaná mzdová třída: AP2 Úvazek: 1 (40 h. týdně; lze se dohodnout i na úvazku nižším, min. 20 h. týdně) Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru lingvistiky (ideálně bohemistiky, počítačové/matematické lingvistiky nebo korpusové lingvistiky); výzkumný zájem o českou morfologii, dobrá znalost práce s korpusem, znalost systémů morfologického značkování češtiny, výhodou by byla i znalost systémů morfologického značkování dalších jazyků; schopnost samostatné výzkumné práce; jazykové znalosti: AJ; další světový jazyk výhodou; Předpokládaný nástup: 1. listopadu 2018 Termín přihlášky: 15. října 2018  Náležitosti přihlášky: Přihláška do VŘ profesní životopis, přehled praxe přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem. Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.   Institute of Theoretical and Computational Linguistics Job title: Assistant Professor Field and specialization: Linguistics / Computer processing of Czech morphology Expected pay group: AP2 Workload: 1 (full time, it is also possible to agree on a lower workload) Requirements: M.A. in linguistics (ideally in Czech, computer/mathematical linguistics or corpus linguistics); research interest in Czech morphology, skilled in work with language corpora, knowledge of the systems of morphological markup of Czech and knowledge of systems of morphological marking of other languages is an advantage the ability of independent research work; language skills: EN, CZ; another world language is an advantage; Expected beginning: November 1, 2018 Dead-line for applications: October 15, 2018  Complete applications will include the following: curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz. Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic. The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.  

Prague Papers a XX. století

Dvacáté století Prague Papers

WISOHIM a HOP

WISOHIMHOP

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality