Filozofická Fakulta

On-line katalog

UKAŽ - discovery služba UK

Facebook

Historický kabinet

Bezhotovostní platba pokut

Novinky PEZ

Syndikovat obsah
Informace o elektronických zdrojích na Karlově univerzitě
Aktualizace: 58 min 29 sek zpět

SCOAP3 repository - AKTIVOVÁN

26. duben 2017 - 11:07
repozitář SCOAP3 přináší open access články z oblasti jaderné a subjaderné fyziky

eBook Academic Collection - NOVÝ

6. leden 2017 - 22:54
Obsáhlá kolekce e-knih o bezmála 150 000 akademických titulech pokrývající široké spektrum akademických oborů od ekonomie a obchodu, přes vědu, medicínu a strojírenství až po humanitní obory.

Sociology Source Ultimate [EBSCOhost] - NOVÝ

6. leden 2017 - 22:27
Databáze nabízí velké množství recenzovaných časopisů online z oblasti sociálního chování, komunikace, gender studies, demografie, politické sociologie, náboženství a sociokuturní antropologie.

Business Source Ultimate [EBSCOhost] - NOVÝ

6. leden 2017 - 22:14
Plnotextová databáze z oblasti obchodu, účetnictví, finančnictví, bankovnictví, marketingu a managementu.

Prague Papers a XX. století

Dvacáté století Prague Papers

WISOHIM a HOP

WISOHIMHOP

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality