Filozofická Fakulta

On-line katalog

UKAŽ - discovery služba UK

Facebook

Elektronické zdroje

UKAŽ -  Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž: univerzitní vyhledávač informačních zdrojů (katalog, elektronické databáze FF/UK) 

Digitální repozitář UK - obsahuje zejména elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Karlovy

Elektra - elektronický portál studijních materiálů FF UK

E-prezenčka - nejžádanější a špatně dostupné knihy v elektronické podobě (dostupné pouze ze studovny na vybraných počítačích)

Metalib - paralelní vyhledávač informačních zdrojů UK

Portál elektronických informačních zdrojů – databáze, elektronické knihy a časopisy (návod na vzdálený přístup k elektronickým zdrojům).

Prague Papers a XX. století

Dvacáté století Prague Papers

WISOHIM a HOP

WISOHIMHOP

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality