Filozofická Fakulta

On-line katalog

UKAŽ - discovery služba UK

Facebook

Kopírování a skenování

Historický kabinet neposkytuje kopírovací služby. Čtenáři knihovny s platným průkazem mohou využít fakultní kopírovací stroje v rámci budovy. Externím uživatelům je k dispozici tiskárna se skenerem v Knihovně Jana Palacha, jež se nachází v suterénu.

Pořizovat xerokopie/skeny lze zpravidla z knih vydaných po roce 1945, vyjma kvalifikačních prací, jejichž kopírování probíhá ve zvláštním režimu. Konečné slovo ohledně možnosti pořizovat z konkrétní knihy xerokopie má služba.

Skenovat a fotografovat knižní fond v prostorách studovny prostřednictvím vlastních zařízení je povoleno.

Prague Papers a XX. století

Dvacáté století Prague Papers

WISOHIM a HOP

WISOHIMHOP

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality