Filozofická Fakulta

On-line katalog

UKAŽ - discovery služba UK

Facebook

Výpůjčky

Čtenářské průkazy
V knihovně Historického kabinetu platí průkazy Univerzity Karlovy, které vydává Informačně poradenské centrum (IPC) UK, a to jak studentům a zaměstnancům UK, tak externím uživatelům z řad odborné i laické veřejnosti.
Výpůjčky

Výpůjční lhůta je závislá na typu dokumentu a kategorii uživatele. Bližší informace Vám podá služba ve studovně. Knihu je možné prodloužit před uplynutím stanovené výpůjční lhůty, pokud o ni nežádá jiný čtenář.

K prezenčnímu studiu jsou určeny následující kategorie dokumentů:

  • - knihy označené červeným „S"
  • - časopisy, sborníky
  • - publikace z příruční knihovny
  • - zpravidla knihy starší roku 1945
  • - diplomové, rigorózní, disertační a bakalářské práce
Typy výpůjček:
  • běžná výpůjčka III. - na 1 měsíc
  • specifická výpůjčka - na 1 týden
  • přísně prezenční - do studovny
  • grantová výpůjčka - po domluvě do studovny

Vzhledem k omezené kapacitě knihovny a přilehlého skladiště byly některé tituly umístěny mimo prostory Historického kabinetu. Jedná se o knihy začínající těmito signaturami: 32, 36, 48, 56, 58, 59, 74, 76, 99, 100, 102-105, 108, 110-115, 117, 151-172, 175, 300-307, 310, 400, 600, 700, 750, 800, 900-910 a dále všechny signatury začínající písmenem S (např. S3/2p. apod.). Tuto literaturu je nutné objednat prostřednictvím on-line katalogu nebo u služby ve studovně. Dodací lhůta je závislá na konkrétním umístění dané publikace, zpravidla činí maximálně 1 týden. O splnění rezervace budete vyrozuměni e-mailem.

Knihovna umožňuje provádět též tzv. on-line objednávky, knihy si tak můžete objednat z domova přes Vaše čtenářské konto v katalogu. Při příchodu do knihovny pak budete mít objednané tituly připravené na Vaše jméno. Po zadání požadavku systém knihu automaticky zarezervuje (pokud je titul vypůjčený, budete zařazeni do fronty čekatelů). O tom, že je kniha připravená, Vás informujeme prostřednictvím e-mailu!

Prague Papers a XX. století

Dvacáté století Prague Papers

WISOHIM a HOP

WISOHIMHOP

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality