Filozofická Fakulta

On-line katalog

UKAŽ - discovery služba UK

Facebook

Knihy

Fond Historického kabinetu obsahuje české (československé) a zahraniční knihy se zaměřením na české (československé), ale i rozsáhlé fondy zaměřené na světové dějiny ve více než 20 světových jazycích, z nichž jsou nejvíce zastoupeny němčina, angličtina, francouzština, ruština a polština.

Fond Historického kabinetu je systematicky budován (nákupy, dary, výměna) jako odborná knihovna pro historické ústavy FF UK, a proto se akvizice zaměřují především na literaturu týkající se historie s přirozeným interdisciplinárním přesahem.

Vymezená část fondu tištěných dokumentů (staré tisky - zejména sg. 173) se zpřístupňuje pouze ve zvláštním ochranném režimu po dohodě s vedoucí knihovny.

Soupis vybraných pramenů

Prague Papers a XX. století

Dvacáté století Prague Papers

WISOHIM a HOP

WISOHIMHOP

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality