Přírůstky dokumentů (377)
Historische Anthropologie : Kultur, Gesellschaft, Alltag. -- 1. Jahrg., Heft 1 (1993)-. -- Köln : Böhlau, 1993-. -- sv.
Aleksìjevìč, Svjatlana Aljaksandraǔna, 1948-
Doba z druhé ruky : konec rudého člověka / Světlana Alexijevičová ; z ruštiny přeložila Pavla Bošková. -- Vydání první. -- Příbram : Pistorius & Olšanská, 2015. -- 492 stran ; 22 cm
Blümlová, Dagmar, 1949-
Čas optimismu a ctižádostivých nadějí : prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918-1929) / Dagmar Blümlová a kol.. -- České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích : Společnost pro kulturní dějiny, 2009. -- 419 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- (Jihočeský sborník historický, ISSN 0323-004X ; Supplementum 1)

Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 22. - 24. února 2007 / k vydání připravili Kateřina Bláhová a Václav Petrbok. -- Vydání první. -- Praha : Academia : KLP-Koniasch Latin Press, 2008. -- 521 s., 12 stran obrazových příloh : ilustrace, noty, fotografie ; 21 cm
Horská, Pavla, 1927-
Prague-Paris / Pavla Horská. -- Praha : Orbis, 1990. -- 157 stran : portréty, fotografie
Huq, Rupa, 1972-
Making sense of suburbia through popular culture / Rupa Huq. -- First published. -- London : Bloomsbury, 2013. -- x, 230 stran ; 16 cm
Nodl, Martin, 1968-
Středověk v nás / Martin Nodl. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2015. -- 311 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm. -- (Každodenní život ; svazek 66)
Petrov, Michal, 1965-
Retro ČS 2 : jak jsme si to (u)žili za reálného socialismu / Michal Petrov ; editor Kamila Hladká ; předmluva Václav Moravec. -- Vydání první. -- V Brně : Jota, 2015. -- 283 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 26 cm
Pražáková Seligová, Markéta, 1971-
Život poddaných v 18. století: osud, nebo volba? : k demografickým, hospodářským, sociálním a rodinným aspektům života venkovských poddaných na panství Horní Police / Markéta Pražáková Seligová. -- Vydání první. -- Praha : TOGGA, 2015. -- 501 stran : tabulky, grafy. -- (Andrias ; vol. VI)

Velká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů / Václav Štěpánek (ed.). -- Vydání 1.. -- Brno : Masarykova univerzita, 2014. -- 265 stran ; 21 cm. -- (Brněnské texty z filologicko-areálových studií ; sv. 5) (Brno - Bělehrad ; sv. 1)


Film a dějiny 4. Normalizace / Petr Kopal (ed.). -- Vydání 1.. -- Praha : Casablanca : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. -- 622 stran : ilustrace, portréty


The economic history review. -- Volume 1, no. 1 (Jan. 1927)-volume 18, no. 1-2 (1948) ; series 2, volume 1, no. 1 (1948)-. -- London : Economic history society, 1927-

Food & everyday life in the postsocialist world / edited by Melissa L. Caldwell ; foreword by Marion Nestle ; afterword by Elizabeth Cullen Dunn. -- Bloomington : Indiana University Press, [2009]. -- ©2009. -- xiv, 231 stran : fotografie
Geršlová, Jana, 1955-
Dějiny moderního podnikání / Jana Geršlová. -- První vydání. -- [Praha] : Professional Publishing, 2012. -- 224 stran ; 25 cm
Jindra, Zdeněk, 1931-
Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie / Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec a kolektiv. -- První vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 524 stran : tabulky, grafy, mapy
Kovanda, Karel, 1944-
Zápas o podnikové rady pracujících 1968-1969 / Karel Kovanda. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2014. -- 172 stran. -- (Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; sv. 48)
Moyo, Dambisa, 1969-
Kterak Západ zbloudil : 50 let ekonomického bláznovství - a neúprosná rozhodnutí, která nás čekají / Dambisa Moyová ; z anglického originálu How the West was lost. Fifty years of economic folly - and the stark choices ahead přeložil Daniel Micka. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2015. -- 234 stran. -- (XXI. století ; sv. 36)
Nečas, Ctibor, 1933-
Podnikání českých bank v cizině 1898-1918 : rozpínavost českého bankovního kapitálu ve střední, jihovýchodní a východní Evropě v období rakousko-uherského imperialismu / Ctibor Nečas. -- 1. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, 1993. -- 137 s.. -- (Spisy Masarykovy univerzity v Brně - filozofická fakulta ; č. 295)

Sborník právních a ostatních předpisů k provádění pozemkových reforem po roce 1945 / výběr a uspořádání: Jana Pšeničková. -- Vydání 1.. -- Praha : Státní ústřední archiv, 1998. -- 203 stran
Slavíček, Jan
Ze světa podnikání do světa plánované distribuce. Sonda do vývoje českého spotřebního družstevnictví v letech 1945 - 1956 (kraj Ústí nad Labem) / Jan Slavíček ; vedoucí práce Eduard Kubů ; oponent práce Drahomír Jančík, Jiří Kocian. -- 2015. -- 296 stran : mapy


Judaica Bohemiae. -- Praha : Panorama, [1965]-. -- V Praze : Židovské muzeum. -- sv. ; 24-25 cm
Fejtová, Olga, 1962-
Rekatolizace na Novém Městě pražském v době pobělohorské : "já pevně věřím a vyznávám ... " / Olga Fejtová. -- Vydání první. -- Praha : Archiv hlavního města Prahy ; Dolní Břežany : Scriptorium ; Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. -- 326 stran : ilustrace, erby, faksimile ; 25 cm. -- (Documenta Pragensia. Monographia ; Volume 28)
Gaži, Martin, 1972-
Svatyně za hradbami měst : Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech / Martin Gaži, Jarmila Hansová. -- Vydání první. -- České Budějovice : Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2012. -- 367 stran : ilustrace (některé barev.), portréty, plány, faksimile ; 24 cm. -- (Miscellanea ; sv. č. 6)
Hus, Jan, asi 1371-1415
Knihy kacířů se mají číst / Mistr Jan Hus ; z latinského originálu poprvé přeložil a doprovodným sloven opatřil Martin Wernisch. -- První vydání. -- Praha : Kalich, 2015. -- 93 stran
Hus, Jan, asi 1371-1415
Listy z Kostnice / Jan Hus ; do současné češtiny převedl Alexandr Flek. -- Vydání první. -- Praha : Biblion, 2015. -- 165 stran : ilustrace ; 16 cm
Kadlec, Jaroslav, 1911-2004
Přehled českých církevních dějin. 2 / Jaroslav Kadlec. -- Praha : Zvon, české katolické nakladatelství, 1991. -- 281 stran ; 19 cm
Kejř, Jiří, 1921-2015
Jan Hus známý i neznámý : resumé knihy, která nebude napsána / Jiří Kejř. -- Vydání druhé, upravené. -- V Praze : Univerzita Karlova ; Karolinum, 2015. -- 148 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace, faksimile ; 22 cm
Krafl, Pavel, 1971-
Ecclesia in Glacz frequencius a Christi fidelibus visitetur : kapitoly z dějin kladské kanonie v době předhusitské / Pavel Otmar Krafl. -- Brno : Masarykova univerzita, 2015. -- 198 stran
Mendelová, Jaroslava, 1952-
Dekrety reformační komise pro Nové Město pražské z let 1627-1629 : (edice) / Jaroslava Mendelová. -- Vydání první. -- Praha : Archiv hlavního města Prahy ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2009. -- 197 stran, 8 stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm. -- (Documenta Pragensia. Monographia ; Volume 24)

Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016 / sestavili : Petr Čornej a Václav Ledvinka. -- Vydání první. -- Praha : Scriptorium : Archiv hlavního města Prahy, 2015. -- 328 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile ; 22 cm
Schatz, Klaus, 1938-
Všeobecné koncily : ohniska církevních dějin / Klaus Schatz ; z německého originálu ... přeložili Pavel Váňa a Jiří Knap. -- 2. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014. -- 338 stran : mapy ; 22 cm
Somer, Tomáš, 1984-
Benediktinské opatství ve Vilémově : dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí / Tomáš Somer - Josef Šrámek ; ve spolupráci s Miroslavem Kovářem. -- Vydání první. -- České Budějovice : Veduta, 2015. -- 453 stran, xxiv stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, plány, faksimile ; 21 cm. -- (Edice Vysočiny)
Šedinová, Jiřina, 1946-
Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu : mezi integrací a izolací / Jiřina Šedinová a kol.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2011. -- 580 stran : faksimile ; 21 cm. -- (Judaica ; Sv. 3)
Šmahel, František, 1934-
Hranice pravdy ; Husovy listy z Kostnice / František Šmahel ; podle edice Bohumila Ryby. -- Praha : Argo, 2015. -- 269 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 20 cm
Štěříková, Edita, 1937-
Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století : obrazy ze života / Edita Štěříková ; předmluva Ondřej Halama. -- První vydání. -- Praha : Kalich, 2014. -- 530 stran : ilustrace


Minulostí Berounska : sborník Státního okresního archivu v Berouně. -- Beroun : Okresní úřad Beroun, 1998-. -- Beroun : Státní oblastní archiv v Praze pro Státní okresní archiv Beroun
Adamska, Dagmara
Słownik wsi śląskich w średnowiecu / Dagmara Adamska, Agnieszka Latocha, Dominik Nowakowski, Aleksander Paroń, Marcin Siehankiewicz, Robert Sikorski ; pod redakcją Dominika Nowakowskiego. -- Wydanie I. -- Wrocław : Wydawnictwo Instytutu archeologii i etnologii PAN, Oddział we Wrocławiu, 2014-. -- svazky : ilustrace (některé barevné), mapy, plány ; 30 cm

Československá vlastivěda / pod protektorátem Masarykovy akademie práce ; [za vrchní redakce Václava Dědiny]. -- Praha : Sfinx, 1929-1936. -- 14 sv. : il. ; 27 cm
Gautier-Dalché, Patrick, 1949-
L' espace géographique au Moyen Âge / Patrick Gautier Dalché. -- Firenze : Sismel - Edizioni del Galluzzo, 2013. -- x, 464 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Micrologus' library ; 57)

Havlíčkobrodsko : vlastivědný sborník / vydalo Okresní vlastivědné muzeum a Státní okresní archiv v Havlíčkově Brodě. -- V Havlíčkově Brodě : Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod : Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, [1971]-. -- Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny ; Brno : Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Havlíčkův Brod. -- sv.

Historická geografie : sborník příspěvků k dějinám osídlení / vydává Komise pro historickou geografii při Ústavu československých a světových dějin ČSAV (1967-1975), Ústav československých a světových dějin ČSAV (1976-1988), Historický ústav AV ČR (1990-) ; řídí redakční rada Zdeněk Boháč (vedoucí) ... [et al.] (1967-1986) ; editor Jaroslav Purš (1987) ; vedoucí redaktor Robert Šimůnek (?2010-). -- Praha : Historický ústav AV ČR, 1967-

Politicko-hospodářský atlas světa. Seš. 12, Svět - Objevné cesty - Sovětský sv [kartografický dokument] / [připravil redakční kolektiv Politicko-hosp. atlasu světa ; odpovědný odborný redaktor Jaromír Janka]. -- Měřítka různá (017°55´46" v.d.--174°22´30" v.d./071°18´02" s.š.--050°30´48" s.š.). -- Praha : Orbis, 1954. -- 1 atlas ([4] listy) : [11] s. barev. mp. ; 33 cm

Střední Morava : vlastivědná revue / [odpovědný a výkonný red. Miloslav Čermák]. -- Olomouc : Memoria, 1995-

Západní Morava : vlastivědný sborník / vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou ; Státní okresní archiv Třebíč, Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou. -- Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

Zlín / autorský kolektiv: Ivan Bičík, Tomáš Burda, Miroslav Flieger, Václava Horčáková, Ladislava Horňáková, Eva Chodějovská, Jan Kaňka, Lucie Kupková, Jiří Krejčí, Alena Langová, Martin Marek, Zdeněk Pokluda, Marcel Sladkowski, Ondřej Ševeček, Robert Šimůnek, Pavel Šrámek, David Valůšek, Aleš Vyskočil ; Historický ústav AV ČR. -- Měřítka různá. -- Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015. -- 1 atlas (12, xxiv stran, 50 mapových listů) : barevné ; 42 cm. -- (Historický atlas měst České republiky ; svazek č. 28)


Kuděj : časopis pro kulturní dějiny. -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Praha : Scriptorium. -- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni. -- sv. ; 24 cm

Časopis Matice moravské. -- Roč. 87, č. 1 (1968)-. -- Brno : Matice moravská, 1968-. -- sv. ; 22 cm

Časopis Národního muzea. Řada historická. -- Roč. 161, č. 1 (1992)-. -- Praha : Národní muzeum, 1992-. -- sv. ; 24 cm

The American historical review. -- Vol. 1, no. 1 (Oct. 1895)-. -- Washington : American Historical Association, 1895-. -- New York : Macmillan, 1924. -- sv.

Dějiny-teorie-kritika = History-Theory-Criticism. -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Masarykův ústav Akademie věd České republiky, 2004-. -- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. -- Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. -- Praha : Masarykův ústav - Archiv AV ČR. -- 20 cm

The Journal of American History. -- 1964-. -- Bloomington : Organization of American Historians, 1964-. -- sv.

Studia Comeniana et historica : Časopis Muzea J.Á. Komenského pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko slovenského pomezí. -- Roč. 1, č. 1 (1971)-. -- Uherský Brod : Muzeum Jana Amose Komenského, 1971-. -- sv. ; 21 cm. -- (Musaeum Comenii Hunno Brodense)

Archivní časopis. -- Roč. 1, č. 1 (1951)-. -- Praha : Ministerstvo vnitra České republiky - Sekce archivní správy, 1951-. -- Praha : Odbor archivní správy Ministerstva vnitra České republiky. -- sv. ; 25 cm

History and Theory : Studies in the Philosophy of History. -- Number 1, volume 30 (1991). -- Middletown : Wesleyan University 1960-

Slezský sborník = Acta Silesiaca : čtvrtletník pro vědy o společnosti : věstník Matice opavské. -- Roč. 1(41) (1936) - roč. 42 (1937), roč. 43 (1945)-. -- Opava : Slezský studijní ústav. -- Praha : Academia. -- Opava : Slezský ústav ČSAV. -- Opava : Slezský ústav AV ČR. -- Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea. -- Opava : Slezské zemské muzeum. -- sv. ; 24 cm

Slovanský přehled : sborník statí, dopisův a zpráv ze života slovanského. -- Roč. 1, č. 1 (1898)-roč. 31 (1939); roč. 32 (1946)-. -- Praha : Hist. ústav AV ČR v nakl. Academia 1994-. -- Praha : Historický ústav AV ČR. -- F. Šimáček, 1898-. -- Praha : Slovanský výbor Československa. -- Nakl. Čs. akad. věd;. -- Praha : Academia. -- Praha : Ústav dějin stř. a východní Evropy Čs. akad. věd. -- sv. ; 23 cm

Revue historique. -- 1876-. -- Paris : Presses Universitaires de France, 1876-. -- svazků

Folia historica Bohemica. vedoucí redakčního kolektivu Josef Žemlička (1979-1990), vedoucí redaktor Jaroslav Pánek (1990-2003), Jiří Mikulec (2005-) ; tajemník Jaroslav Pánek (1979-1987), Jarmila Horáková (1990) ; zástupce vedoucího redaktora Jaroslav Pánek (1988-1990), Jiří Mikulec (1993-2003), Martin Holý (2009-) ; výkonný redaktor Martin Holý (2005-) ; Historický ústav AV ČR. -- Praha : Historický ústav, 1979- . -- sv.

Minulostí Berounska : sborník Státního okresního archivu v Berouně. -- Beroun : Okresní úřad Beroun, 1998-. -- Beroun : Státní oblastní archiv v Praze pro Státní okresní archiv Beroun

Studia historica Nitriensia. -- Nitra : Vysoká škola pedagogická v Nitre, 1993-. -- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. -- svazek ; 24 cm

Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická. -- Roč. 146, č. 1 (1977)-roč. 160 (1991). -- Praha : Národní muzeum, 1977-1991. -- 15 svazků

English historical review. -- 1886-. -- Oxford : Oxford University Press, 1886-. -- sv.

Novaja i novejšaja istorija. -- Moskva : Nauka, 1957-. -- sv. ; 24 cm

Pražský sborník historický. -- Praha : [Orbis, 1964]-. -- Praha : Panorama. -- Praha : KLP-Koniasch Latin Press. -- Ústí nad Labem : Albis international. -- Praha : Scriptorium. -- Praha : Archiv hlavního města Prahy : Scriptorium. -- sv. ; 24 cm

Soudobé dějiny. -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993-. -- sv. ; 24 cm

Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. -- Jahr. 44, Heft 1 (1995)-. -- Marburg : Herder-Institut, 1995-. -- sv.

Časopis pro dějiny venkova. -- Roč. 7, č. 1 (1920)-roč. 28, č. 1 (1941). -- V Praze : Československé podniky tiskařské a vydavatelské, 1920-1941. -- 22 sv.

Historická sociologie : časopis pro historické sociální vědy. -- č. 1 (2009)-. -- Praha : Karolinum. -- Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky , 2009-. -- 24 cm

Historie - Otázky - Problémy. -- Č. 1 (2009)-. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009-. -- 24 cm

Historica Olomucensia. Sborník prací historických. -- Ročník 35, číslo 23 (2009)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2009-. -- svazky ; 25 cm

Securitas imperii. -- Praha : Themis, [1994]-. -- Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů. -- sv.

Kultúrne dejiny. -- 2010-. -- Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU, 2010-. -- sv. ;

Historica : revue pro historii a příbuzné vědy. -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2010-. -- sv. ; 24 cm

Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. -- 1 (2008)-. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, 2008-. -- 24-25 cm

Studia historica : Historia moderna. -- Vol. 1 (1983)-. -- Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 1983-. -- sv. : il. ; 23 cm

Historisk Tidskrift. -- Stockholm : Svenska Historiska Foreningen, 1881-

Historisk Tidsskrift. -- Bind 1 (1871)-. -- Oslo : Norske Historiske Forening, 1871-

Sborník Archivu bezpečnostních složek. -- Praha : Archiv bezpečnostních složek ; Ústav pro studium totalitních režimů, 2007-

Akademická encyklopedie českých dějin / vědecký redaktor Jaroslav Pánek. -- 1. vydání. -- Praha : Historický ústav, 2009-. -- sv. : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 30 cm. -- (Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E, Encyclopaedica = Opera Instituti Historici Pragae. Series E, Encyclopaedica ; 2-4)
Anderson, Angela
People, power and politics : was there a mid-seventeenth-century English revolution?, A study in depth, Modules 3 & 4 / Angela Anderson. -- First published. -- Cheltenham : Stanley Thornes, 1994. -- 184 stran : ilustrace, faksimile ; 28 cm. -- (Cambridge history project)
Applebaum, Anne, 1964-
Železná opona : podrobení východní Evropy 1944-1956 / Anne Applebaumová ; z anglického originálu ... přeložila Petruška Šustrová. -- Vydání první. -- Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2014. -- 510 stran, 24 stran obrazových příloh : mapy ; 24 cm

Berní rula. 6, Kraj Bechyňský. II / zpracovaly Iva Čadková a Magda Zahradníková. -- Vydání 1.. -- Praha : Národní archiv, 2014. -- strany 523-872 ; 30 cm
Bílý, Matěj
Varšavská smlouva 1969-1985. Vrchol a cesta k zániku / Matěj Bílý ; vedoucí práce Jan Pelikán ; oponent práce Václav Horčička, Bohuslav Litera. -- 2015. -- 419 stran

Biografický slovník českých zemí / Historický ústav AV ČR. -- Vydání první. -- Praha : Libri : Academia : Historický ústav AV ČR, 2004-. -- sv. ; 27 cm

Cestopisné denníky štúrovcov / zostavil Rastislav Molda. -- Martin : Matica slovenská, 2014. -- 256 stran : ilustrace, fotografie ; 24 cm

Comparative and Transnational History : Central European Approaches and New Perspectives / edited by Heinz-Gerhard Haupt, Jürgen Kocka. -- First paperback edition. -- New York ; Oxford : Berghahn Books, 2012. -- 294 stran
Custine, Astolphe, markýz de, 1790-1857
Dopisy z Ruska : Rusko v roce 1839 / Astolphe de Custine ; Pierre Nora (ed.) ; z francouzského originálu Lettres de Russie přeložila Petra Martínková. -- Vydání první. -- Praha: Argo, 2015. -- 326 stran. -- (Itineraria ; svazek 1)
Čechurová, Jana, 1969-
Základní problémy studia moderních a soudobých dějin / Jana Čechurová, Jan Randák a kol.. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. -- 756 stran. -- (České dějiny ; 8)
Černák, Tomáš, 1984-
Husák : mladé roky Gustáva Husáka (1913-1939) / Tomáš Černák. -- Vydanie prvé. -- Bratislava : Marenčin PT, 2015. -- 252 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh
Činátl, Kamil, 1975-
Dějiny ve filmu : film ve výuce dějepisu / Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. -- 248 stran : ilustrace
Čtvrtník, Mikuláš
Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století / Mikuláš Čtvrtník ; vedoucí práce Zdeněk Beneš ; oponent práce Veronika Středová, Jan Horský. -- 2015. -- 370 stran
Dejmek, Jindřich, 1965-
Norsko / Jindřich Dejmek. -- První vydání. -- Praha : Libri, 2015. -- 142 stran ; 19 cm. -- (Stručná historie států ; svazek č. 88)

Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V. 19. Band, Der Reichstag zu Augsburg 1550-51 / bearbeitet von Erwein Eltz. -- München : Oldenbourg Verlag, 2005. -- 2 svazky (1681 stran) ; 25 cm. -- (Deutsche Reichstagsakten. Jüngere Reihe ; 19. Band)

Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V. 20. Band, Der Reichstag zu Augsburg 1555 / bearbeitet von Rosemarie Aulinger, Erwein H. Eltz, Ursula Machoczek. -- München : Oldenbourg Verlag, 2009. -- 4 svazky (3223 stran) ; 25 cm. -- (Deutsche Reichstagsakten. Jüngere Reihe ; 20. Band)
Doležalová, Antonie, 1966-
Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti / Antonie Doležalová a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Centrum středoevropských studií, společné pracoviště vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i., 2014. -- 377 stran ; 23 cm. -- (Ediční řada Centra středoevropských studií ; svazek č. 1)
Drápal, Jakub
Poslušen zákonů své země a svého stavu : Kamil Resler - obhájce K.H. Franka / Jakub Drápal. -- Praha : Auditorium, 2014. -- 254 stran : portréty, faksimile ; 19 cm

Dyplomatyka staropolska / pod redakcją Tomasza Jurka. -- Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. -- 559 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh. -- (Nauki pomocnicze historii. Seria nowa)
Ebelová, Ivana, 1961-
Klíč k novověké paleografii = Schlüssel zur Paläographie der Neuzeit / Ivana Ebelová ; německý překlad Anna Ohlídalová a Markéta Vysloužilová (dodatky k doplněnému vydání). -- Druhé, doplněné, vydání, v Nakladatelství Karolinum první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. -- 242 stran : faksimile
Ellis, Robert
People, power and politics : political change through time : a study in development / Robert Ellis. -- First published. -- Cheltenham : Stanley Thornes, 1993-1995. -- 2 svazky : ilustrace ; 28 cm. -- (Cambridge history project)
Englund, Peter, 1957-
Válka a naděje : osobní příběhy z I. světové války / Peter Englund ; překlad Lubomír Sedlák. -- 1. vydání. -- Brno : CPress, 2014. -- 578 stran ; 22 cm
Figes, Orlando, 1959-
Navštěvuj mě v snu : pravdivý příběh o lásce a přežití v gulagu / Orlando Figes ; z anglického originálu ... přeložila Petruška Šustrová. -- Vydání první. -- Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2014. -- 234 stran, 8 stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, plány, faksimile ; 24 cm
Fitzpatrick, Sheila, 1941-
A spy in the archives : a memoir of Cold War Russia / Sheila Fitzpatrick. -- London ; New York : I.B. Tauris, [2014]. -- 346 s., [8] s. obr. příl. : il., obr. příl. ; 22 cm
Fitzpatrick, Sheila, 1941-
Tear off the masks! : identity and imposture in twentieth-century Russia / Sheila Fitzpatrick. -- Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2005. -- xii, 332 s. : il., faksim. ; 24 cm
Fučíková, Eliška, 1940-
Prague in the reign of Rudolph II / Eliška Fučíková ; photographs by Oto Palán ; translated by Derek and Marzia Paton. -- First English edition. -- Prague : Karolinum Press, [2015]. -- ©2015. -- 199 stran : ilustrace (převážně barevné), plány, faksimile, fotografie ; 26 cm
Fulbrook, Mary, 1951-
Dissonant lives : generations and violence through the German dictatorships / Mary Fulbrook. -- 1st pub.. -- [Oxford ; New York] : Oxford University Press, [2011]. -- xii, 515 s. : ill. ; 24 cm
Garber, Klaus
Das alte Breslau : Kulturgeschichte einer geistigen Metropole / Klaus Garber. -- Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2014. -- 597 stran, 38 stran obrazových příloh ; 24 cm
Getty, John A.
Origins of the great purges : the Soviet Communist Party reconsidered, 1933 - 1938 / J. Arch Getty. -- 1st paperback ed.. -- Cambridge ; London ; New York ; New Rochelle ; Melbourne ; Sydney : Cambridge University Press, 1987. -- vii, 276 s. ; 22 cm. -- (Soviet and East European studies)
Goldman, Wendy Z.
Inventing the enemy : denunciation and terror in Stalin's Russia / Wendy Z. Goldman. -- 1st pub.. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. -- x, 320 p. ; 23 cm
Gombár, Eduard, 1952-
Dějiny Libye / Eduard Gombár. -- První vydání. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 249 stran : mapy, tabulky, ilustrace, portréty. -- (Dějiny států)
Goodman, Anthony, 1936-
Katherine Swynford / Anthony Goodman. -- Lincoln : Honywood Press, 1994. -- 32 stran : ilustrace, genealogické tabulky ; 21 cm
Grant, Michael, 1914-2004
The collapse and recovery of the Roman Empire / Michael Grant. -- First published. -- London ; New York : Routledge, 1999. -- xviii, 121 stran : ilustrace, mapy ; 23 cm
Grünhut, Aron, 1895-1974
Katastrofa slovenských Židov : vzostup a zánik bratislavských Židov / Aron Grünhut ; z nemeckého originálu ... preložila Marta Ličková. -- 1. vydanie. -- Bratislava : Marenčin PT, 2015. -- 220 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 21 cm
Hahnová, Eva, 1946-
Dlouhé stíny předsudků : německé a anglické stereotypy o Češích v dějinách 20. století / Eva Hahnová. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 487 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 20 cm
Haigh, Christopher, 1944-
Elizabeth I / Christopher Haigh. -- First published. -- London ; New York : Longman, 1988. -- vii, 198 stran ; 22 cm. -- (Profiles in power)
Havel, Václav, 1936-2011
Perzekuce Václava Havla : dopisy a dokumenty z let 1968-1989 / uspořádal Jan Hron. -- Vydání první. -- Praha : Knihovna Václava Havla, 2015. -- 312 stran. -- (Edice Knihovny Václava Havla ; svazek 8)
Havelka, Jiří, 1892-1964
Dvojí život : vzpomínky protektorátního ministra / Jiří Havelka ; Robert Kvaček, Josef Tomeš a kol. (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 295 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm. -- (Ego : paměti, deníky, korespodence ; Svazek 5)
Hazdra, Zdeněk, 1983-
Šlechta ve službách Masarykovy republiky : mezi demokracií a totalitními režimy / Zdeněk Hazdra. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 333 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : fotografie (některé barevné), portréty, faksimilie, erby, genealogické tabulky ; 21 cm. -- (Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska ; svazek 12)
Heath, Gerald Duncan
Hampton Court : the story of a village / Gerald Heath ; edited by Kathy White and Joan Heath. -- First published. -- Trowbridge : Hampton Court Association, 2000. -- 95 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm
Heidemann, Franziska
Die Luxemburger in der Mark : Brandenburg unter Kaiser Karl IV. und Sigismund von Luxemburg (1373-1415) / von Franziska Heidemann. -- Warendorf : Fahlbusch, 2014. -- viii, 352 stran ; 24 cm. -- (Studien zu den Luxemburgern und ihrer Zeit, ISSN 1860-7918 ; Band 12)

Heraldická ročenka ... / [redaktor Jaroslav Jásek] ; vydala Heraldická společnost. -- Praha : Heraldická společnost, [1974-]. -- sv. čb. il.

Historická demografie / [řídí redakční kolektiv Lubomír Slezák (vedoucí), Ludvík Kopačka, Ludmila Fialová ; Ústav československých a světových dějin ČSAV, později Sociologický ústav AV ČR].. -- Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, [1967]-. -- Praha : Historický ústav AV ČR. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR. -- sv. ; 20-21 cm

Historická kniha mého srdce / Jiří Hanuš (ed.). -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015. -- 219 stran ; 19 cm

Historický časopis / Historického ústavu Slovenskej Akadémie vied. -- Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1953-
Hlaváč, Martin
Karel Engliš mezi prvorepublikovou elitou / Martin Hlaváč ; vedoucí práce Jana Čechurová ; oponent práce Ivan Jakubec, Robert Kvaček. -- 2015. -- 328 stran, nestránkovaná obrazová příloha : ilustrace
Hlaváček, Ivan, 1931-
Vademecum pomocných věd historických / Ivan Hlaváček, Jaroslav Kašpar, Rostislav Nový. -- 5. upravené a doplněné vydání. -- Jinočany : H & H, 2015. -- 599 stran : ilustrace, faksimile ; 22 cm
Hoffmann, David Lloyd, 1961-
Stalinist values : the cultural norms of Soviet modernity, 1917-1941 / David L. Hoffmann. -- 1st pub.. -- Ithaca ; London : Cornell University Press, c2003. -- xiii, 247 s. : il. ; 24 cm
Horská, Pavla, 1927-
Počátky elektrisace v českých zemích / Pavla Horská-Vrbová. -- Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. -- 75 s. : il., mapy ; 24 cm. -- (Rozpravy ČSAV. Ř. společ. věd ; roč. 71/1961. seš. 13)
Hrdina, Ignác Antonín, 1953-
Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu / Ignác Antonín Hrdina, Hedvika Kuchařová. -- Vydání první. -- Ostrava : Key Publishing ; Brno : European Society for History of Law, 2011. -- 421 stran : ilustrace. -- (Monografie)
Hrdlička, Jaroslav, 1959-
Životem a dílem historika Františka Michálka Bartoše / Jaroslav Hrdlička. -- Vydání I.. -- V Praze : Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v nakladatelství L. Marek, 2015. -- 133 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Pontes pragenses ; svazek 76)
Hunt, Jocelyn
Henry VII / Jocelyn Hunt and Carolyn Towle. -- First published. -- Harlow : Longman 1998,. -- 126 stran : ilustrace, mapy. -- (Addison Wesley Longman history in depth series)
Husa, Václav, 1906-1965
Epochy českých dějin / Václav Husa. -- Praha : Václav Husa, 1947. -- 46 stran ; 25 cm
Huss, Frank, 1971-
Vídeňský císařský dvůr : kulturní dějiny od Leopolda I. po Leopolda II. / Frank Huss ; z německého originálu ... přeložil Jiří Vodvárko. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2014. -- 390 stran, 20 stran obrazových příloh
Charvát, Josef, 1897-1984
Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945 / Marie Bahenská a Hana Barvíková (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. -- 239 stran : ilustrace, 1 mapa, portréty, faksimile ; 24 cm. -- (EGO: Paměti, deníky, korespondence ; Svazek 4)

Idoneität - Genealogie - Legitimation : Begründung und Akzeptanz von dynastischer Herrschaft im Mittelalter / herausgegeben von Cristina Andenna, Gert Melville ; unter Mitarbeit von Kai Hering. -- Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag, 2015. -- 475 stran ; 20 nečíslovaných stran obrazových příloh. -- (Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und früher Neuzeit ; Band 43)
Janečková, Jitka, 1965-
Mráz kopřivu nepálí : život a dílo Fridolína Macháčka a Václava Vojtíška ve vzájemné korespondenci z let 1905-1954 / Jitka Janečková. -- Vydání první. -- Plzeň : Scriptorium : Archiv hl. m. Prahy, 2014. -- 694 stran, 16 stran obrazových příloh : ilustrace, potréty ; 25 cm. -- (Documenta Pragensia. Monographia ; Volumen 31)
Johnston, Andrew
The protestant reformation in Europe / Andrew Johnston. -- First published. -- London ; New York : Longman, 1991. -- vi, 121 stran : mapy ; 20 cm. -- (Seminar studies in history)
Jouanna, Arlette, 1936-
Bartolomějská noc : zločin v zájmu státu : 24. srpen 1572 / Arlette Jouannová ; z francouzského originálu ... přeložila Věra Dvořáková. -- První Vydání. -- Praha : Garamond, 2010. -- 407 stran : 1 mapa ; 24 cm
Juřík, Pavel, 1965-
Šternberkové : panský rod v Čechách a na Moravě / Pavel Juřík. -- Vydání 1.. -- Praha : Knižní klub, 2013. -- 206 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile, erby, genealogické tabulky ; 25 cm. -- (Universum)
Kaňák, Petr, 1977-
S jasným cílem a plnou silou : nasazení německých policejních složek při rozbití Československa 1938-1939 / Petr Kaňák, Dalibor Krčmář, Jan Vajskebr. -- Vydání první. -- Terezín : Památník Terezín, 2014. -- 223 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimilie ; 24 cm
Kilián, Jan, 1976-
Hermann Hallwich 1838-1913 : historik, politik, byrokrat, sběratel a básník / Jan Kilián, Robert Rebitsch, Milan Svoboda a kol.. -- Vydání první. -- Praha ; Teplice : Scriptorium, 2015. -- 238 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 21 cm
Klíma, Jan, 1943-
Dějiny Namibie / Jan Klíma. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 272 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 22 cm. -- (Dějiny států)
Knoll, Vilém, 1977-
Páni v Velhartic : měli duši zvláštní - trochu drsná zdála se ... / Vilém Knoll. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 571 stran, 8 stran obrazových příloh : ilustrace, mapy, genealogické tabulky, fotografie. -- (Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska ; svazek 13)
Knotková, Blanka, 1958-
Bangladéš / Blanka Knotková-Čapková. -- První vydání. -- Praha : Libri, 2005. -- 114 stran ; 19 cm. -- (Stručná historie států ; svazek č. 31)
Kolář, Ondřej, 1960-
Historická ročenka 2013-2014 / Ondřej Kryštof Kolář. -- Písek : Collegium Artium, 2014. -- 59 stran
Kolevski, Pando
Makedonská otázka v čes. tisku v l. 1897 - 1903 [rukopis] / Pando Kolevski. -- [Praha : Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta], 1963. -- bez stránkování
Korka z Korkyně, Pavel, 1522-1598
Paměti Pavla Korky z Korkyně : zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku / Zdeněk Vybíral (ed.). -- Vydání první. -- České Budějovice : Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, 2014. -- 375 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace. -- (Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada B = Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia. Series B ; svazek IV)
Kozmanová, Irena
Ideologische Intervention in der Frühen Neuzeit. Beispiel der Republik der Vereinigten Niederlande und der Landstände von Kleve-Mark in den 1640er und 1650er Jahren / Irena Kozmanová ; vedoucí práce František Stellner ; oponent práce Václav Bůžek, Henk van Nierop. -- 2015. -- 313 stran
Krafl, Pavel, 1971-
Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století : směry - tendence - proměny = The editorship and editions of medieval sources of a diplomatic nature at the dawn of the 21st century : directions - tendencies - transformations / Pavel Otmar Krafl a kolektiv. -- Praha : Historický ústav, 2016. -- 239 stran, 15 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, faksimile ; 22 cm. -- (Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. Řada C, Miscellanea ; Svazek 24)

Krvavé století 1914-2014 : dvacet válek, které změnily svět / editoři Emmanuel Hecht, Pierre Servent ; z francouzského originálu Le siècle de sang 1914-2014. Les ving guerres qui ont changé le monde přeložil Bořek Neškudla. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 262 stran
Křížek, Jurij, 1919-2015
Die wirtschaftlichen Grundzüge des österreichisch-ungarischen Imperialismus in der Vorkriegszeit : (1900-1914) / Jurij Křížek ; [Z češ.] přel. Charlotta Mahlerová. -- Praha : ČSAV, 1963. -- 122, [2] s.. -- (Rozpravy ČSAV. Roč. 73/1963, Ř. společ. věd ; Seš. 14)
Kulhánek, Ivan, 1941-
Klopýtání přes budoucnost : dějiny Evropy od Vídeňského kongresu 1815 do roku 2005 : Evropa 19. a 20. století v politických a sociálně-ekonomických souvislostech / Ivan Kulhánek. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2008. -- 362 stran. -- (Historie)

La rumeur au Moyen Âge : du mépris à la manipulation (Ve -XVe siècle) / sous la direction de Maïte Billoré et Myriam Soria. -- Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2011. -- 351 stran ; 24 cm. -- (Collection Histoire, ISSN 1255-2364)
Lavelle, Ryan
Aethelred II : King of the English, 978-1016 / Ryan Lavelle. -- First published. -- Stroud, Gloucestershire ; Charleston, SC : Tempus, 2002. -- 160 stran, 16 stran obrazových příloh : ilustrace, mapy ; 25 cm
Lee, Stephen J., 1945-
The Thirty Years War / Stephen J. Lee. -- First published. -- London ; New York : Routledge, 1991. -- 73 stran : ilustrace, mapy ; 20 cm. -- (Lancaster Pamphlets)
Le Goff, Jacques, 1924-2014
O hranicích dějinných období : na příkladu středověku a renesance / Jacques Le Goff ; z francouzského originálu přeložil Martin Pokorný. -- První české vydání. -- V Praze : Karolinum, 2014. -- 89 stran. -- (Medievistika / edici řídí Martin Nejedlý)
Lewin, Abraham, 1893-1943
Pohár slz : deník varšavského ghetta / Abraham Lewin ; z angličtiny přeložila Michaela Ponocná. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2008. -- 298 stran : mapy. -- (Stíny ; sv. 7)
Loades, David M.
Elizabeth I : the golden reign of Gloriana / David Loades. -- First published. -- Kew, Richmond, Surrey : National Archives, 2003. -- ix, 118 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (English monarchs (Tresures from the national archives))
Loades, David M.
Henry VIII and his queens / David Loades. -- First published. -- Stroud : Sutton Publishing, 1994. -- viii, 179 stran : ilustrace ; 25 cm
Lockyer, Roger
Henry VII / Roger Lockyer and Andrew Thrush. -- Third edition. -- London : Longman, 1997. -- c1968. -- vi, 131 stran. -- (Seminar studies in history)
Lockyer, Roger
Tudor England 1485-1603 / Roger Lockyer, Dan O'Sullivan. -- First published. -- Harlow : Longman, 1993. -- xii, 177 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. -- (Longman sources and opinions)
Macura, Vladimír, 1945-1999
Znamení zrodu a české sny / Vladimír Macura. -- V tomto uspořádání vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 658 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Vybrané spisy Vladimíra Macury ; 1)
Mádrová, Kamila
Pedagogové ve službách trůnu. Privátní učitelé následníků trůnu Rakousko-Uherska / Kamila Mádrová ; vedoucí práce Václav Horčička ; oponent práce Jan Županič, Tomáš Krejčík. -- 2015. -- 226 stran : ilustrace
Mahel, Richard, 1973-
Beda Dudík (1815-1890) : život a dílo rajhradského benediktina a moravského zemského historiografa ve světle jeho osobní pozůstalosti / Richard Mahel. -- Vydání 1.. -- Praha : Národní archiv, 2015. -- 542 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm
Machková, Zora
Český exil, emigrace a krajané : přehled archivních pramenů z let 1939-2014 uložených v Národním archivu / Zora Machková. -- Vydání 1.. -- Praha : Národní archiv, 2015. -- 243 stran ; 25 cm
Märc, Josef, 1964-
Mystifikace ve výuce dějepisu, mystifikace výukou? / Josef Märc a kolektiv. -- Vydání první. -- Ústí nad Labem : Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. -- 267 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 23 cm. -- (Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia historica didactica ; 2)

Mediaevalia historica Bohemica / vedoucí redaktor Jaroslav Boubín ; Historický ústav AV ČR. -- 1. vyd.. -- Praha : Historický ústav AV ČR, 1992-. -- sv.
Mendel, Miloš, 1952-
Arabské jaro : historické a kulturní pozadí událostí na Blízkém východě / Miloš Mendel. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 349 stran ; 21 cm. -- (Orient ; sv. 23)

Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí : stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října v Clam-Gallasově paláci v Praze = Städte im Mittelalter und in der früher Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren : Abhandlungen und erweiterte Beiträge der 30. wissenschaftlichen Konferenz des Archivs der Hauptstadt Prag, veranstaltet am 11. und 12. Oktober 2011 im Palais Clam-Gallas in Prag = Towns and Cities in the Middle Ages and the Early Modern Period as a Research Topic over the Past Two Decades : papers and expanded works from the 30th research conference of the Prague City Archives, held on 11 and 12 October at the Clam-Gallas Palace in Prague / sestavili Olga Fejtová, Michaela Hrubá, Václav Ledvinka, Jiří Pešek a Ludmila Sulitková s redakční radou. -- Vydání první. -- Dolní Břežany : Scriptorium, 2013. -- 709 stran : ilustrace, mapy, plány ; 21 cm. -- (Documenta Pragensia ; XXXII/2)
Micu, Gabriel
Bessarabia, Romania and the great powers' geopolitics (1914-1947) / Gabriel Micu. -- București : Pro Universitaria, 2013. -- 313 stran
Miller, Michael L., 1969-
Moravští Židé v době emancipace / Michael L. Miller ; z anglického originálu ... přeložila Klára Míčková. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 358 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 22 cm. -- (Židé - dějiny - pamět ; svazek 01)

Moderní dějiny : sborník k dějinám 19. a 20. století / vedoucí redaktor Vlastislav Lacina (1993), Josef Harna (1994-). -- 1(1993)-. -- Praha : Historický ústav AV ČR, 1993-. -- sv. ; 21 cm
Musílek, Martin, 1980-
Patroni, klienti, příbuzní : sociální svět Starého Města pražského ve 14. století / Martin Musílek ; summary do angličtiny přeložila Olga Neumanová. -- Vydání první. -- Praha : Václav Žák - Casablanca, 2015. -- 358 stran : ilustrace, mapy, plány ; 28 cm

Neues Lausitzisches Magazin : Zeitschrift der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz e. V. / herausgegeben vom Präsidium der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz. -- Görlitz : Oettel, 1997-
Noháč, Jan, 1867-1946
Vlastivěda moravská. II., Místopis Moravy. Díl I. místopisu, Brněnský kraj. Čís. 8, Břeclavský okres / napsal Jan Noháč. -- V Brně : nákladem Musejního spolku v Brně, 1911. -- 276 stran mapy, fotografie
Novotný, Aleš, 1953-
Středověk očima lékaře, aneb, Třikrát tři příběhy z (nejenom) českých dějin / Aleš Novotný. -- Brno : Šimon Ryšavý, 2015. -- 160 stran ; 21 cm
Novotný, Michal
Z měšťanského domu přes císařský dvůr na hrad Loket. Kariéry Kašpara a Matesa Šliků v Čechách, Říši a Sasku (1390-1487) / Michal Novotný ; vedoucí práce Lenka Bobková ; oponent práce Petr Vorel, Václav Ledvinka. -- 2015. -- 281 stran : ilustrace
Nowogródzki, Stanisław
Rządy Zygmunta Jagiellończyka na Śląsku i w Łużycach (1499-1506) / Stanisław Nowogródzki. -- Oświęcim : Wydawnictwo NapoleonV, 2015. -- 138 stran

Obscura / Šéfredaktor Václav Sixta. -- [Praha] : Spolek studentů historie, 2014-

Ordenshistoriographie in Mitteleuropa : Gestaltung und Wandlung des institutionalen und persönlichen Gedächtnisses in der frühen Neuzeit : Referate der gleichnamigen Tagung in St. Pölten von 22. bis 23. September 2014 / Heidemarie Bachhofer, Kateřina Bobková-Valentová, Tomáš Černušák (hgg.).. -- St. Pölten : Diözesanarchiv St. Pölten ; Praha : Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. -- 382 stran : barevné ilustrace ; 31 cm. -- (Monastica historia ; Band 2)
Paul, Gerhard, 1951-
Gestapo za druhé světové války : "domácí fronta" a okupovaná Evropa / Gerhard Paul, Klaus-Michael Mallmann (edd.) ; z německého originálu Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. "Heimatfront" und besetzes Europa přeložil Petr Dvořáček. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2010. -- 724 stran
Pelant, Jan, 1937-
Erby české, moravské a slezské šlechty : vývoj erbů a stručné dějiny 610 rodů / Jan Pelant. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013. -- 622 stran : ilustrace, erby
Pelikán, Jiří, 1923-1999
Jiří Pelikán - nepohodlný exulant : rozhovor s Antoniem Cariotim / přeložila Helena Lergetporer. -- Vydání první. -- Praha : Novela bohemica, 2015. -- 192 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 19 cm. -- (Dokument ; sv. 4)
Polách, Vladimír, 1977-
Historie o starých norských králích : středověké Norsko a Skandinávie v kronice mnicha Theodorika / Vladimír P. Polách. -- Vydání první. -- České Budějovice : Veduta, 2014. -- 241 stran, xii stran barevné obrazové přílohy : ilustrace, mapy, faksimile ; 21 cm

Praha - Čechy - Evropa : 1100 let kulturní, hospodářské a politické metropole střední Evropy : publikace k výstavě Clam-Gallasův palác 7. dubna - 1. června 2003 / sestavil Václav Ledvinka ; autoři textů Petr Čornej, František Kavka, Jiří Kořalka, Jaroslav Pánek, Josef Petráň. -- Vydání první. -- Praha : Scriptorium, 2003. -- 200 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile, fotografie

Praha - Vídeň : dvě evropské metropole v běhu staletí : Clam-Gallasův palác, 26. října 2004 - 9. ledna 2005 / editor Václav Ledvinka ; autoři úvodních českých textů Michaela Freemanová, Jiří Kořalka, Věra Přenosilová, Zdenšk Uhlíř, Magdaléna Živná. -- Vydání první. -- Praha : Archiv hlavního města Prahy, 2004. -- 413 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 27 cm
Pražáková, Kateřina, 1979-
Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450-1618) / Kateřina Pražáková. -- Vydání první. -- České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015. -- 323 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile, grafy ; 22 cm. -- (Monographia historica ; svazek/volumen 15)

Pražské povstání 1945 : svědectví protagonistů / editovali Pavel Machotka a Josef Tomeš. -- Vydání první (Pražské povstání 1945 třetí, rozšířené vydání). -- Praha : Ústav T. G. Masaryka, 2015. -- 213 stran : ilustrace, portréty, plány, faksimile ; 23 cm
Prchal, Vítězslav
Společenstvo hrdinů : válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750 / Vítězslav Prchal. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 557 stran, 16 stran obrazových příloh : ilustrace, plány, faksimile, fotografie. -- (Česká historie ; sv. 33)

Pulchritudo et sapientia : ad honorem Pavel Spunar / k vydání připravili Zuzana Silagiová, Hana Šedinová a Petr Kitzler. -- První vydání. -- Praha : Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav AV ČR, 2008. -- 401 s. : ilustrace, noty, faksimile ; 23 cm

Red diapers : growing up in the communist left / edited by Judy Kaplan and Linn Shapiro. -- Urbana : University of Illinois Press, 1998. -- 320 stran : ilustrace ; 24 cm
Regan, Geoffrey, 1946-
Elizabeth I / Geoffrey Regan. -- First published. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1988. -- 124 stran; 23 cm. -- (Cambridge topics in history)

Regesten zu den Briefregistern des Deutschen Ordens : Die Ordensfolianten 2a, 2aa und Zusatzmaterial / mit einem Nachdruck von Kurt Lukas: Das Registerwesen der Hochmeister des deutschen Ritterordens, maschinenschrift. Phil. Diss. Königsberg 1921 ; herausgegeben und bearbeitet von Sebastian Kubon und Jürgen Sarnowsky. -- Göttingen : V & R unipress, 2012. -- 287 stran. -- (Beihefte zum Preußischen Urkundenbuch ; Band 1)
Rychlík, Jan, 1954-
Historie, mýty, jízdní řády / Vladimír Kučera, Jan Rychlík. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 202 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : fotografie, portréty, faksimile ; 21 cm. -- (Rozhovory)
Rychlík, Martin, 1977-
Noc v Mariboru : nejen o dějinách a o dnešním světě / Martin Rychlík, Martin Kovář. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 235 stran, 50 stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 21 cm. -- (Rozhovory)
Sand, Shlomo, 1946-
Jak byl vynalezen židovský národ / Šlomo Sand ; z anglického originálu ... přeložili Veronika Bránišová a Přemysl Houda. -- Vydání první. -- Praha : Rybka Publishers, 2015. -- 491 stran

Sborník archivních prací / řídí Rostislav Nový s redakční radou ... [et al.] ; vydává sekce Archivní správy MV ČR. -- Roč. 1(1951)-. -- Praha : Odbor vydavatelství a tisku MV, 1951-. -- sv.

Sborník historický / vydává Československá akademie věd. -- [Sv.] 1(1953)-37(1989). -- Praha : Nakladatelství Československé akademie věd,. -- Praha : Academia. -- 37 svazků
Seibt, Ferdinand, 1927-2003
Karel V. : císař a reformace / Ferdinand Seibt ; [z německého originálu ... přeložil Milan Churaň]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Ikar, 1999. -- 190 s. : il. ; 21 cm
Sharp, David
The coming of the civil war 1603-49 / David Sharp ; series editors Martin Collier, Erica Lewis, Rosemary Rees. -- First published. -- Oxford : Heinemann Educational, 2000. -- v, 151 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Heinemann advanced history)
Schmitt, Eberhard, 1939-
Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte. 9 / begründet von Eberhard Schmitt ; im Aufrag der Gesellschaft für Überseegeschichte und der Forschungsstiftung für Europäische Überseegeschichte ; herausgegeben von Markus A. Denzel, Gita Dharampal-Frick, Horst Gründer, Hermann Hiery, Klaus Koschorke, Johannes Meier, Horst Pietschmann, Claudia Schnurmann und Michael Zeuske. -- Wiesbaden : Harrassowitz, 2009. -- 398 stran : ilustrace
Schreiber, Rebecca M.
Cold War exiles in Mexico : U.S. dissidents and the culture of critical resistance / Rebecca M. Schreiber. -- Minneapolis : University of Minnesota Press, 2008. -- 303 stran : ilustrace
Schulthess, Konstanze von, 1945-
Nina Schenková, hraběnka von Stauffenbergová : portrét manželky strůjce atentátu na Adolfa Hitlera / Konstanze von Schulthessová ; z německého originálu Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg přeložil Josef Otáhal. -- Praha : Naše vojsko, 2015. -- 285 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 19 cm
Skibniewska, Józefa,
Dwór królewski Aleksandra Jagiellończyka w latach 1501-1506 / Józefa Skibniewska. -- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. -- 722 pages ; 24 cm
Snyder, Timothy, 1969-
Černá zem : holokaust, historie a varování / Timothy Snyder ; z anglického originálu Black Earth: the Holocaust as history and warning přeložil Martin Pokorný. -- V českém jazyce vydání první. -- Praha : Prostor ; Litomyšl : Paseka, 2015. -- 399 stran : mapy ; 24 cm
Snyder, Timothy, 1969-
Krvavé země : Evropa mezi Hitlerem a Stalinem / Timothy Snyder ; z anglického originálu Bloodlands : Europe between Hitler and Stalin přeložila Petruška Šustrová. -- Vydání první. -- Praha ; Paseka ; 2013 Litomyšl : Praha : Prostor,. -- 493 stran : mapy ; 24 cm
Snyder, Timothy, 1969-
Politika života a smrti / Timothy Snyder ; uspořádal a přeložil Pavel Kůrka. -- 1. vydání. -- Břeclav : Malovaný kraj, 2015. -- 173 stran. -- (Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 ; svazek 17)
Soukup, Pavel, 1976-
Jan Hus : život a smrt kazatele / Pavel Soukup ; z německého originálu Jan Hus přeložil Pavel Soukup. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 227 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- (Česká historie ; sv. 31)

Soupis dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové války 1914-1918 / zpracoval: kolektiv pracovníků SÚA ; autorem úvodu a výběrové bibliografie je Jan Krlín ; soupis dokumentů zpracovali a na vyhotovení rejstříků se podíleli Eva Drašarová a Vladimír Šibrava ; autore seznamu zkratek je Otakar Nový. -- Vydání 1.. -- Praha : Státní ústřední archiv, 1997. -- 2 sv. ; 21 cm
Speer, Albert, 1905-1981
Špandavské deníky / Albert Speer ; přeložila Emilie Harantová. -- První vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2015. -- 514 stran ; 25 cm
Spyra, Janusz, 1956-
Historiografia a tożsamość regionalna w czasach nowożytnych : na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w okresie od XVI do początku XX wieku / Janusz Spyra. -- Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego, 2015. -- 487 stran : faksimile ; 25 cm
Srba, Ondřej
Dějiny Mongolska / Ondřej Srba, Michal Schwarz. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 464 stran : černobílé fotografie, mapy. -- (Dějiny států)
Stellner, František, 1966-
Car je mrtev, až žije carevna! : převraty na ruském dvoře v 18. století / František Stellner. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. -- 501 stran : ilustrace, portréty, genealogické tabulky ; 21 cm
Stelmach, Roman
Katalog średniowiecznych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu / Roman Stelmach ; Archiwum Państwowe we Wrocławiu. -- Wrocław : Archiwum Państwowe ; Racibórz : WAW, 2014. -- 874 stran ; 52 nečíslovaných stran obrazových příloh
Stone, Oliver, 1946-
Utajené dějiny Spojených států / Oliver Stone, Peter Kuznick ; překlad: Eva Kadlecová. -- 1. vydání. -- Brno : CPress, 2015. -- 336 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm
Škoda, Milan, 1956-
Velké říše kočovníků : dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie / Milan Škoda. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 280 stran, 8 stran nečíslovaných obrazových příloh : ilustrace, mapy. -- (Historica)
Šmahel, František, 1934-
Hranice pravdy ; Husovy listy z Kostnice / František Šmahel ; podle edice Bohumila Ryby. -- Praha : Argo, 2015. -- 269 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 20 cm
Šmelhaus, Vratislav, 1922-1982
Kapitoly z dějin předhusitského zemědělství / Vratislav Šmelhaus. -- Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. -- 51 stran : mapy. -- (Rozpravy Československé akademie věd. Řada společenských věd ; ročník 74, sešit 9)
Šustek, Vojtěch, 1968-
Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava : edice historických dokumentů / Vojtěch Šustek. -- Vydání první. -- Praha : Archiv hl. m. Prahy : Scriptorium, 2012-. -- svazky : ilustrace, mapy, portréty ; 25 cm. -- (Documenta Pragensia. Monographia ; Volume 26/1)
Teige, Josef, 1862-1921
Staroměstský rynk v Praze. Díl 1 / popisuje Josef Teige a výklady historicko-uměleckými provází Jan Herain. -- Praha : Společnost přátel starožitností českých v Praze, 1908. -- 430, XXVI s. : obr., plány

Theatrum historiae : sborník prací katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice / [vedoucí redaktor Petr Vorel (2009-)]. -- [Sv.] 1, 2006-. -- Pardubice : Univerzita Pardubice, 2006-. -- sv. ; 24 cm
Thomas, Paul
Authority and disorder in Tudor times, 1485-1603 / Paul Thomas. -- First published. -- Cambridge : Cambridge University Press, 1999. -- v, 122 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Cambridge perspectives in history)
Thurley, Simon, 1962-
Henry VIII's kitchens at Hampton Court / by Simon Thurley. -- [London?] : [Hampton Court Palace?], [1994?]. -- 28 stran : ilustrace ; 25 cm
Toufar, Josef, 1902-1950
Vrátíme se do otcovské náruče : tři kázání P. Josefa Toufara : u příležitosti uložení ostatků P. Josefa Toufara v Číhošti 12. července 2015 / Miloš Doležal (ed.). -- První vydání. -- Praha : Nezávislý podmelechovský spolek, z.s., 2015. -- 77 stran
Vávra, Josef, 1838-1912
Dějiny královského města Kolína nad Labem : od roku 1618 do roku 1888 / sepsal Josef Vávra. -- Praha : Argo, 2015. -- 448, vi stran : ilustrace ; 22 cm
Vavroušková, Stanislava, 1949-
Subháščandra Bose : hledání cest ke svobodě Indie / Stanislava Vavroušková, Jan Bečka. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 234 stran ; 20 cm. -- (Historie)
Vojáček, Milan, 1974-
Na velkostatku F.L. Riegra, vůdce národa / Milan Vojáček. -- Vydání 1.. -- Praha : Národní archiv, 2014. -- 302 stran ; 22 cm. -- (Pamětní knihy Malče)
Wąsowicz, Henryk, 1948-
Chronologia średniowieczna / Henryk Wąsowicz. -- Wydanie drugie. -- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. -- 697 stran
Węcowski, Piotr, 1972-
Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza / Piotr Węcowski. -- Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2014. -- 454 stran. -- (Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana ; Tom 2)

Wie die Mark entstand 850 jahre Mark Brandenburg : fachtagung unter der Schimherrschaft von Gunter Fritsch, Präsident des Landtages Brandenburg vom 20. bis 22. Juni 2007 in Brandenburg an der Havel / Herausgegeben von Joachim Müller, Klaus Neitmann und Franz Schopper. -- Wünsdorf : Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, 2009. -- 455 stran : ilustrace, mapy, fotografie. -- (Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg, ISSN 0947-0700 ; 11)
Williams, Ann, 1937-
Kingship and government in pre-conquest England, c. 500-1066 / Ann Williams. -- First published. -- New York : St. Martin's Press ; Houndmills, Hampshire : Macmillan, 1999. -- xxvii, 243 stran : genealogické tabulky ; 23 cm. -- (British history in perspective)
Winton, Barbara, 1953-
Není-li to nemožné : život sira Nicholase Wintona / Barbara Wintonová ; z anglického originálu If it's not impossible. The life of Sir Nicholas Winton přeložil a edičně upravil Tomáš Vrba. -- První vydání. -- Praha : Argo, 2014. -- 285 stran : ilustrace

X. sjezd českých historiků : Ostrava 14.-16.9. 2011 / hlavní redakce sjezdového protokolu Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná. -- Vydání první. -- Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013-. -- svazky : ilustrace, mapy ; 23 cm

XVIIe siècle / revue publiée par la Société d'Etude du XVIIe Siècle avec le concours du CNL et de Académie Française. -- Nr. 1.1949 - 117.1977; Année 30.1978=Nr. 118/119 -. -- Paris : Presses Universitaires de France, 1949-

Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Historica, XLIX : Zborník k 65. narodeninám profesora Leona Sokolovského / zodpovedný redaktor Ján Valo. -- V Bratislave : Univerzita Komenského, 2015. -- 297 stran : ilustrace
Zelenka, Jan, 1978-
Beneficium et feudum : podoba a proměny lenního institutu / Jan Zelenka. -- Praha : Historický ústav, 2016. -- 227 stran ; 21 cm. -- (Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. Řada A - Monographia ; Svazek 66)

Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea / vedoucí redaktor František Kubů. -- Prachatice : Prachatické muzeum. -- svazek ; 23 cm

Zlín / autorský kolektiv: Ivan Bičík, Tomáš Burda, Miroslav Flieger, Václava Horčáková, Ladislava Horňáková, Eva Chodějovská, Jan Kaňka, Lucie Kupková, Jiří Krejčí, Alena Langová, Martin Marek, Zdeněk Pokluda, Marcel Sladkowski, Ondřej Ševeček, Robert Šimůnek, Pavel Šrámek, David Valůšek, Aleš Vyskočil ; Historický ústav AV ČR. -- Měřítka různá. -- Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015. -- 1 atlas (12, xxiv stran, 50 mapových listů) : barevné ; 42 cm. -- (Historický atlas měst České republiky ; svazek č. 28)

Zrození občana : antologie dokumentů z Francouzské revoluce / Daniela Tinková (editorka) ; texty přeložili Klára Jirsová, Jiří Růžička, Daniela Tinková a Eva Tinková. -- Vydání první. -- Praha: Academia, 2015. -- 475 stran. -- (Europa ; sv. 46)

Dobiáš, Dalibor, 1977-
Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885) / Dalibor Dobiáš, Michal Fránek, Martin Hrdina, Iva Krejčová, Kateřina Piorecká. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2014. -- 934 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm. -- (Literární řada)

Kinder- und Jugendliteratur in Medienkontexten : Adaption - Hybridisierung - Intermedialitat - Konvergenz / Gina Weinkauff, Ute Dettmar, Thomas Möbius, Ingrid Tomkowiak (Hrsg.). -- Frankfurt am Main : Peter Lang, 2014. -- 302 stran : ilustrace. -- (Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien. Theorie - Geschichte - Didaktik ; Bd. 89)
Kusáková, Lenka, 1953-
Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830-1850) / Lenka Kusáková. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2012. -- 567 stran ; 21 cm. -- (Literární řada)
Radiměřská, Božena
"Východní Evropa" na mentální mapě anglicky píšícího cestovatele od 16. - 18. stol. / Božena Radiměřská ; vedoucí práce Luďa Klusáková ; oponent práce Jiří Kubeš, Markéta Křížová. -- 2015. -- 191 stran

Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě = Enchiridion renatae poesis Latinae in Bohemia et Moravia cultae / založili Antonín Truhlář a Karel Hrdina ; pokračovali Josef Hejnic a Jan Martínek. -- 1. vyd.. -- Praha : Academia, 1966-2011. -- 6 sv. : faksimile ; 25 cm


Dějiny věd a techniky = History of sciences and technology. -- Roč. 1, č. 1 (1968)-. -- Praha : Společnost pro dějiny věd a techniky, 1968-. -- sv. ; il. 23 cm

Foreign affairs : an american quarterly review. -- Vol. 1, no. 1 (Sept. 15, 1922)-. -- New York : Council of Foreign Affairs, 1922-. -- sv.

Behind the zines : self-publishing culture / edited by Robert Klanten, Adeline Mollard, Matthias Hübner ; preface, interviews, and extended project descriptions by Sonja Commentz. -- Berlin : Gestalten, 2011. -- 239 stran : barevné ilustrace, portréty, faksimile ; 28 cm
Brent, Bill
Make a zine! when words and graphics collide / Bill Brent & Joe Biel ; with help from Sparky Taylor, Katie Haegele, Matt Holdaway, Fly, Eleanor Whitney, Stephen Duncombe & Paul T. Olson. -- Second edition. -- Bloomington : Microcosm Publishing, 2008. -- 160 stran : ilustrace 18 cm

Dictionary of american biography. Supplement eight, 1966-1970 / editors John A. Garraty, Mark C. Carnes. -- New York : Charles Scribner's Sons ; London : Collier Macmillan Publishers, [1988]. -- ©1988. -- 759 stran
Hajíček, Jakub
Jiřina Popelová a moderní česká komeniologie / Jakub Hajíček ; vedoucí práce Zdeněk Beneš ; oponent práce Jaroslav Koťa, Bohumil Jiroušek. -- 2015. -- 249 stran
Jaklová, Alena, 1951-
Čechoamerická periodika 19. a 20. století / Alena Jaklová. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2010. -- 637 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- (Literární řada)

Král Karel a papež Lev : De Karolo rege et Leone papa - epos o Karlu Velikém / přeložila, doprovodnou studií a poznámkami opatřila Jana Nechutová. -- Ostrava : Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - Vivarium Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. -- 111 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm. -- (Interpretationes) (Spis Ostravské univerzity v Ostravě ; č. 293/2013)
Raška, Francis D. (Francis Dostál), 1971-
[Dlouhá cesta k vítězství] : československá exilová hnutí po roce 1968 / Francis D. Raška ; z anglického originálu The long road to victory: a history of Czechoslovak exile organizations after 1968 přeložil Vojtěch Pacner. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 270 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh : portréty ; 21 cm. -- (Novověk ; sv. 12)
Stejskalová, Eva, 1934-
Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740 / Eva Stejskalová. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum : Národní muzeum, 2015. -- 346 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : faksimile ; 24 cm
Tomek, Prokop, 1965-
Československá redakce Radio Free Europe : historie a vliv na československé dějiny / Prokop Tomek. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 422 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 20 cm. -- (Historie)

Všeobecný slovník příručný jazyka českého i německého. I., Díl česko-německý / sestavil Josef Rank. -- Deváté vydání (nezměněný otisk osmého vydání). -- Praha : Nakladatelství A. Haase, 1920. -- xvi, 888 stran

Všeobecný slovník příručný jazyka českého i německého. II., Díl německo-český / sestavil Josef Rank. -- Deváté vydání (nezměněný otisk osmého vydání). -- Praha : Nakladatelství A. Haase, 1920. -- xvi, 820 stran


Dějiny těla : prameny, koncepty, historiografie / Milena Lenderová, Vladan Hanulík, Daniela Tinková (eds.). -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013. -- 261 stran : 16 stran nečíslovaných obrazových příloh ; 21 cm
Charvát, Josef, 1897-1984
Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945 / Marie Bahenská a Hana Barvíková (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. -- 239 stran : ilustrace, 1 mapa, portréty, faksimile ; 24 cm. -- (EGO: Paměti, deníky, korespondence ; Svazek 4)


Securitas imperii. -- Praha : Themis, [1994]-. -- Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů. -- sv.

BIC : Behind the iron curtain : review of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Czech Republic. -- 2009-. -- Prague : Institute for the Study of Totalitarian Regimes, 2009-

World Affairs : a quarterly review of international problems. -- Volume 132, Number 1 (1969)- Volume 133, Number 4 (1970). -- Washington, D.C. : American Peace Society, 1969-1970
Balík, Stanislav, 1978-
Český antiklerikalismus : zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938 / Stanislav Balík, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Marek Vlha. -- Vydání první. -- Praha: Argo, 2015. -- 490 stran , 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, 1 mapa, faksimile ; 21 cm. -- (Historické myšlení ; svazek 69)
Bardoňová, Martina
Španělská ambasáda v Praze za působení dona Baltasara de Zúñiga (1608-1617) / Martina Bardoňová ; vedoucí práce Marie Šedivá Koldinská ; oponent práce Jiří Kubeš, Pavel Marek. -- 2015. -- 256 stran : grafy
Beneš, Edvard, 1884-1948
Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů / Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Michal Pehr, Richard Vašek (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2014-. -- svazky ; 25 cm. -- (Edice dokumentů ; svazek 1, 3/1, 3/2)
Biederman, Jan, 1982-
Organizace a vybavení vojska v 15. století: paralelní vývoj ve Francii, Burgundsku a střední Evropě / Jan Biederman ; vedoucí práce Martin Nejedlý ; oponent práce Marie Bláhová, Petr Čornej. -- 2016. -- 239 stran
Brandes, Detlef, 1941-
Germanizovat a vysídlit : nacistická národnostní politika v českých zemích / Detlef Brandes ; přeložil Petr Dvořáček. -- V českém jazyce vydání první. -- Praha : Prostor, 2015. -- 357 stran, 8 stran obrazových příloh : barevné mapy ; 24 cm. -- (Obzor ; 89. svazek)
Černák, Tomáš, 1984-
Husák : mladé roky Gustáva Husáka (1913-1939) / Tomáš Černák. -- Vydanie prvé. -- Bratislava : Marenčin PT, 2015. -- 252 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh

Československá zahraniční politika v roce 1942 / k vydání připravili Jan Němeček (vedoucí kolektivu), Jan Kuklík, Blanka Jedličková a Daniela Němečková. -- Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Historický ústav Akademie věd ČR, 2010 ; 2015. -- 2 svazky ; 24 cm. -- (Dokumenty československé zahraniční politiky)
Doležal, Jakub, 1984-
Německo a (versus) Německo. Vztahy mezi Spolkovou republikou Německo a NDR ve čtyřúhelníku Bonn - Východní Berlín - Praha - Moskva v závěru studené války / Jakub Doležal ; vedoucí práce Václav Horčička ; oponent práce Miroslav Vaněk, Aleš Skřivan. -- 2015. -- 230 stran : ilustrace
Fasora, Lukáš, 1972-
Stáří k poradě, mládí k boji : radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 / Lukáš Fasora. -- 1. vydání. -- Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2015. -- 242 stran ; 22 cm
Felcman, Ondřej, 1950-
Československý parlament na prahu Pražského jara : Národní shromáždění na cestě k reformě (1964-duben 1968) / Ondřej Felcman. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 344 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm
Fiala, Jaroslav
Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Kubě v letech 1958 - 1965 / Jaroslav Fiala ; vedoucí práce Martin Kovář ; oponent práce Josef Opatrný, Ivo Barteček ; konzultant práce František Stellner. -- 2015. -- 236 stran
Figes, Orlando, 1959-
Navštěvuj mě v snu : pravdivý příběh o lásce a přežití v gulagu / Orlando Figes ; z anglického originálu ... přeložila Petruška Šustrová. -- Vydání první. -- Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2014. -- 234 stran, 8 stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, plány, faksimile ; 24 cm
Flosman, Martin, 1979-
Padre a Rebe : vojenští duchovní československé zahraniční armády u Tobruku a Dunkerque / Martin Flosman. -- První vydání. -- Praha : Epocha, 2015. -- 290 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 22 cm. -- (Traumata války ; svazek 4)
Grünhut, Aron, 1895-1974
Katastrofa slovenských Židov : vzostup a zánik bratislavských Židov / Aron Grünhut ; z nemeckého originálu ... preložila Marta Ličková. -- 1. vydanie. -- Bratislava : Marenčin PT, 2015. -- 220 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 21 cm
Havel, Václav, 1936-2011
Perzekuce Václava Havla : dopisy a dokumenty z let 1968-1989 / uspořádal Jan Hron. -- Vydání první. -- Praha : Knihovna Václava Havla, 2015. -- 312 stran. -- (Edice Knihovny Václava Havla ; svazek 8)
Havelka, Jiří, 1892-1964
Dvojí život : vzpomínky protektorátního ministra / Jiří Havelka ; Robert Kvaček, Josef Tomeš a kol. (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 295 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm. -- (Ego : paměti, deníky, korespodence ; Svazek 5)
Horská, Pavla, 1927-
Prague-Paris / Pavla Horská. -- Praha : Orbis, 1990. -- 157 stran : portréty, fotografie
Kodet, Roman, 1981-
Války samurajů : konflikty starého Japonska 1156-1877 / Roman Kodet. -- První vydání. -- Praha : Epocha, 2015. -- 490 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile, genealogické tabulky ; 22 cm. -- (Polozapomenuté války ; svazek 37)
Kovařík, Jiří, 1950-
Císařský kyrysník : paměti Karla Johanna, rytíře von Grueber, důstojníka rakouských kyrysníků a bavorských švališerů v letech napoleonských válek / Jiří Kovařík. -- První vydání. -- Třebíč : Akcent, 2015. -- 309 stran, 8 stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, erby,
Králíček, Václav, 1960-
Velký švindl : Krymská válka 1853-1855 / Václav Králíček. -- První vydání. -- Praha : Nakladatelství Epocha, 2015. -- 475 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 22 cm. -- (Polozapomenuté války ; svazek 35)
Kubů, Eduard, 1951-
T.G. Masaryk a jeho c.k. protivníci : československá zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou (1915-1916) / Eduard Kubů, Jiří Šouša. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 364 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 25 cm
Kučerová, Irah, 1959-
Střední Evropa : komparace vývoje středoevropských států / Irah Kučerová. -- První vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. -- 232 stran ; 21 cm
Lhoták, Jan, 1982-
Velkostatek města Sušice. Od městských (šosovních) vesnic k robotní abolici a jejím výsledkům / Jan Lhoták ; vedoucí práce Eduard Maur ; oponent práce Josef Petráň, Tomáš Knoz. -- 2015. -- 2 svazky
McDermott, Kevin, 1957-
Stalin : revolutionary in an era of war / Kevin McDermott. -- 1st pub.. -- [Houndsmills] : Palgrave Macmillian, [c2006]. -- xiii, 219 s. ; 23 cm. -- (European history in perspective / general editor: Jeremy Black)

Moje válečná kniha : kniha o statečnosti, obětavosti a věrnosti z velké doby Německa / vydal Henrich Hansen ; z německého originálu Mein Kriegsbuch ... přeložil Josef Otáhal. -- Praha : Naše vojsko, s.r.o., 2015. -- 308 stran ; 22 cm
Nozick, Robert, 1938-2002
Anarchie, stát a utopie / Robert Nozick ; z anglického originálu Anarchy, state, and utopia přeložila Zuzana Gabajová. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 379 stran ; 21 cm. -- (XXI. století ; sv. 37)
Patočka, Jaromír
Zemská správa v Čechách ve vztahu k veřejnosti v letech 1900 - 1908 / Jaromír Patočka ; vedoucí práce Jiří Štaif ; oponent práce Jiří Pokorný, Jakub Rákosník. -- 2015. -- 339 stran
Pelikán, Jiří, 1923-1999
Jiří Pelikán - nepohodlný exulant : rozhovor s Antoniem Cariotim / přeložila Helena Lergetporer. -- Vydání první. -- Praha : Novela bohemica, 2015. -- 192 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 19 cm. -- (Dokument ; sv. 4)
Placák, Petr, 1964-
Gottwaldovo Československo jako fašistický stát / Petr Placák. -- Vydání první. -- Praha : Paseka ; 2015 Litomyšl : Ústav pro studium totalitních režimů,. -- 189 stran : fotografie (barevné) ; 21 cm

Pražské povstání 1945 : svědectví protagonistů / editovali Pavel Machotka a Josef Tomeš. -- Vydání první (Pražské povstání 1945 třetí, rozšířené vydání). -- Praha : Ústav T. G. Masaryka, 2015. -- 213 stran : ilustrace, portréty, plány, faksimile ; 23 cm
Razsa, Maple
Bastards of utopia : living radical politics after socialism / Maple Razsa. -- Bloomington ; & Indianapolis : Indiana University Press, [2015]. -- xiv, 291 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Global research studies)
Rey, Marie-Pierre
Tragické tažení 1812 : Napoleonův vpád do Ruska v novém světle / Marie-Pierre Reyová ; z francouzského originálu ... přeložil Lubomír Kotačka. -- Vydání první. -- Praha : Dobrovský, 2013. -- 387 stan ; 24 cm
Richter, Karel, 1930-
Historické drama volyňských Čechů / Karel Richter. -- 1. vydání. -- Praha : Epocha ; Lidice : Památník Lidice, 2015. -- 431 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm
Rosůlek, Přemysl, 1971-
Albánci a Makedonská republika (1991-2014) / Přemysl Rosůlek. -- První vydání. -- Praha : Libri, 2015. -- 395 stran : tabulky ; 21 cm
Shinohara, Taku
Vytváření národní politické kultury v Čechách v letech 1848-1868, Pokus o přemostění mezi sociální a kulturní historií / Taku Shinohara ; vedoucí práce Milan Hlavačka ; oponent práce Zdeněk Hojda, Jiří Pokorný. -- 2015. -- 230 stran, ix
Schulthess, Konstanze von, 1945-
Nina Schenková, hraběnka von Stauffenbergová : portrét manželky strůjce atentátu na Adolfa Hitlera / Konstanze von Schulthessová ; z německého originálu Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg přeložil Josef Otáhal. -- Praha : Naše vojsko, 2015. -- 285 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 19 cm
Solonin, Mark Semenovič, 1958-
Hloupost nebo agrese? : útok Rudé armády na Finsko 25. června 1941 / Mark Solonin ; přeložil Bruno Solařík. -- Praha : Naše vojsko, s.r.o., 2015. -- 523 stran ; 24 cm
Sovilj, Milan
Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939-1941: Od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie / Milan Sovilj ; vedoucí práce Jan Pelikán ; oponent práce Václav Štěpánek, Ondřej Vojtěchovský. -- 2015. -- 271 stran : ilustrace
Speer, Albert, 1905-1981
Špandavské deníky / Albert Speer ; přeložila Emilie Harantová. -- První vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2015. -- 514 stran ; 25 cm

Studie z dějin emigrace / Jana Burešová, Jitka Pelikánová eds.. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. -- 125 stran ; 21 cm. -- (Emigrace : historické práce Centra pro československá exilová studia ; sv. 6) (Sborníky)
Süß, Josef
Schematismus für das Königreich Böhmen : zusammengestellt im Auftrage der hohen k.k. Statthalterei mit Benützung ämtlicher Quellen / von Josef Süß. -- Prag : Verlag der k.k. Statthalterei, 1874. -- Statthalterei-Buchdruckerei. -- xii, 295 stran
Štěpánek, Václav, 1959-
Východní otázka : od počátků do konce 60. let 19. století / Václav Štěpánek. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, 2014. -- 148 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 24 cm
Taraba, Luboš, 1958-
V zájmu všeho křesťanstva : bitva u Lepanta 1571 / Luboš Taraba. -- První vydání. -- Praha : Epocha, 2015. -- 264 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 22 cm. -- (Polozapomenuté války ; svazek 36)

Terrorismus : Untersuchungen zur Struktur und Strategie revolutionärer Gewaltpolitik / Manfred Funke (Hrsg.). -- Originalausgabe. -- Kronberg/Ts. : Athenäum ; Düsseldorf : Droste, 1977. -- 391 s. ; 19 cm. -- (Athenäum-Droste-Taschenbücher. Geschichte ; 7205)
Toufar, Josef, 1902-1950
Vrátíme se do otcovské náruče : tři kázání P. Josefa Toufara : u příležitosti uložení ostatků P. Josefa Toufara v Číhošti 12. července 2015 / Miloš Doležal (ed.). -- První vydání. -- Praha : Nezávislý podmelechovský spolek, z.s., 2015. -- 77 stran
Vavroušková, Stanislava, 1949-
Subháščandra Bose : hledání cest ke svobodě Indie / Stanislava Vavroušková, Jan Bečka. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 234 stran ; 20 cm. -- (Historie)
Veber, Václav, 1931-
Třetí odboj ČSR v letech 1948-1953 / Václav Veber. -- Vydání první. -- Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2014. -- 373 stran ; 25 cm
Vobořil, Jan
Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861-1914 / Jan Vobořil ; vedoucí práce Jiří Štaif ; oponent práce Jakub Rákosník, Lukáš Fasora. -- 2015. -- 292 stran, přílohy : tabulky + volně vložená mapa
Wefers, Sabine
Das Primat der Außenpolitik : das politische System des Reichs im 15. Jahrhundert / von Sabine Wefers. -- Berlin : Duncker & Humblot, [2013]. -- ©2013. -- 243 stran. -- (Historische Forschungen, ISSN 0344-2012 ; Band 99)
Wohlmuth, Petr, 1973-
Bastionové pevnosti a vojenské tradice / Petr Wohlmuth. -- První vydání. -- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2015. -- 283 stran : ilustrace (některé barevné), plány

Brotherton, David C.
Youth street gangs : a critical appraisal / David C. Brotherton. -- First published. -- Abingdon ; New York : Routledge, 2015. -- xvii, 228 stran : ilustrace, fotografie. -- (New directions in critical criminology ; 10)
Drápal, Jakub
Poslušen zákonů své země a svého stavu : Kamil Resler - obhájce K.H. Franka / Jakub Drápal. -- Praha : Auditorium, 2014. -- 254 stran : portréty, faksimile ; 19 cm
Francek, Jindřich, 1943-
Zločin a trest v Chocni 16.-18. století / Jindřich Francek. -- Vydání první. -- Ústí nad Orlicí : Oftis, 2013. -- 159 stran : ilustrace, faksimile ; 22 cm
Goliński, Mateusz, 1960-
Przy wrocławskim Rynku : rekonstrukcja dziejów własności posesji. Część 2, 1421-1500 / Mateusz Goliński. -- Wrocław : Chronicon, 2015. -- 419 stran : grafy ; 24 cm
Hrdina, Ignác Antonín, 1953-
Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu / Ignác Antonín Hrdina, Hedvika Kuchařová. -- Vydání první. -- Ostrava : Key Publishing ; Brno : European Society for History of Law, 2011. -- 421 stran : ilustrace. -- (Monografie)
Kmoch, Pavel, 1968-
Provinění proti národní cti : „malá retribuce“ v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy / Pavel Kmoch. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 659 stran : obrazové přílohy, tabulky. -- (Historie)

Pozdně středověké testamenty v českých městech : prameny, metodologie a formy využití : sborník příspěvků z konference uspořádané 30. listopadu 2005 Archivem hlavního města Prahy a Historickým ústavem Akademie věd České republiky / sestavily Kateřina Jíšová a Eva Doležalová. -- Vydání první. -- Praha : Scriptorium, 2006. -- 294 stran : ilustrace ; 21 cm

Sborník právních a ostatních předpisů k provádění pozemkových reforem po roce 1945 / výběr a uspořádání: Jana Pšeničková. -- Vydání 1.. -- Praha : Státní ústřední archiv, 1998. -- 203 stran
Stupková, Marie, 1930-
Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918 / Marie Stupková, Martin Klečacký. -- První vydání. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : Archiv AV ČR, 2015. -- 463 stran : tabulky
Thomas, Daniel C. (Daniel Charles), 1964-
Helsinský efekt : mezinárodní zásady, lidská práva a zánik komunismu / Daniel C. Thomas ; translation Jan Růžička. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia : ČSDS, 2007. -- 322 stran. -- (Novověk ; sv. 1)


Historická sociologie : časopis pro historické sociální vědy. -- č. 1 (2009)-. -- Praha : Karolinum. -- Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky , 2009-. -- 24 cm
Barša, Pavel, 1960-
Cesty k emancipaci / Pavel Barša. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2015. -- 270 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (XXI. století ; sv. 34)

Comparative and Transnational History : Central European Approaches and New Perspectives / edited by Heinz-Gerhard Haupt, Jürgen Kocka. -- First paperback edition. -- New York ; Oxford : Berghahn Books, 2012. -- 294 stran
Côté, James
Youth studies : fundamental issues and debates / James Côté. -- First published. -- Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014. -- x, 262 stran ; 24 cm

Časopis Moravského muzea = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. Ser. A, Vědy společenské /. -- Roč. 38, č. 1 (1953)-. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 1953-. -- svazek ; 25 cm

Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby : stati a rozšířené příspěvky z 29. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 12. a 13. října 2010 v Clam-Gallasově paláci v Praze / sestavili Olga Fejtová, Václav Ledvinka a Jiří Pešek s redakční radou. -- Vydání první. -- Praha : Scriptorium : Archiv hlavního města Prahy, 2012. -- 598 stran : ilustrace, faksimilie ; 21 cm
Elster, Jon, 1940-
Tmel společnosti : studie sociálního řádu / Jon Elster ; z anglického originálu ... přeložil Rudolf Převrátil. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2013. -- 357 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (XXI. století ; sv. 22)
Fulbrook, Mary, 1951-
The people's state : East German society from Hitler to Honecker / Mary Fulbrook. -- 1st pub. in pbk. in 2008. -- New Haven : Yale University Press, [2008]. -- 352 s., [12] s. obr. příl. : il. ; 24 cm

Historická demografie / [řídí redakční kolektiv Lubomír Slezák (vedoucí), Ludvík Kopačka, Ludmila Fialová ; Ústav československých a světových dějin ČSAV, později Sociologický ústav AV ČR].. -- Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, [1967]-. -- Praha : Historický ústav AV ČR. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR. -- sv. ; 20-21 cm
Hsia, R. Po-chia, 1953-
Trident 1475 : rituální vražda před soudem / Ronnie Po-Chia Hsia ; z anglického originálu přeložila Zuzana Fritschová. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2015. -- 157 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Každodenní život ; Svazek 64)

Jeden den ve středověku / editoři Martin Nodl a Petr Sommer. -- Vydání první. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Centrem medievistických studií při Filosofickém ústavu AV ČR, 2014. -- 217 stran : ilustrace
Jedličková, Blanka, 1987-
Ženy na rozcestí : divadlo a ženy okolo něj 1939-1945 / Blanka Jedličková. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 317 stran : ilustrace, portréty ; 20 cm. -- (Studentské práce)
Kuras, Benjamin, 1944-
Jak zabít civilizaci / Benjamin Kuras. -- Nové rozšířené vydání. -- Praha : Eminent, 2015. -- 246 stran ; 21 cm

Lost histories of youth culture / edited by Christine Jacqueline Feldman-Barrett. -- New York : P. Lang, [2015]. -- ©2015. -- viii, 247 stran. -- (Mediated youth, ISSN 1555-1814 ; vol. 22)

Museli pracovat pro Říši : nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války : doprovodná publikace k výstavě / autoři Jana Havlíková, Martin Hořák, Viola Jakschová, Stanislav Kokoška, Petr Koura, Jaroslav Pažout, Monika Sedláková ; kurátor výstavy Zdeňka Kokošková ; předmluva Vácslav Babička ; fotografie Ladislav Hrnčíř, Martin Hrubeš. -- Praha : Státní ústřední archiv v Praze, 2004. -- 110 stran : frontispic, faksimile, fotografie

Museli pracovat pro Říši : nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války : sborník ze semináře konaného ve Státním ústředním archivu v Praze dne 2. dubna 2004 / editoři Zdeňka Kokošková, Stanislav Kokoška, Jaroslav Pažout. -- Vydání 1.. -- V Praze : Státní ústřední archiv, 2004. -- 175 stran

Povaha změny : bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace / Miroslav Bárta, Martin Kovář, Otakar Foltýn (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 317 stran : ilustrace
Urválek, Aleš, 1974-
Vyměřování Německa : promluvy o podstatě němectví / Aleš Urválek. -- První vydání. -- Brno : Host, 2015. -- 414 stran. -- (Studium ; svazek 36)

Borovský, Jiří
K analýze vojenského významu olomoucké pevnosti v období válek o rakouské dědictví a sedmileté války / Jiří Borovský ; vedoucí práce František Stellner ; oponent práce Jan Županič, Jiří Fiala. -- 2015. -- 264 stran, obrazová příloha : ilustrace
Jásek, Jaroslav, 1945-
Veřejná místa pro intimní chvilky : proměny pražských veřejných záchodků / Jaroslav Jásek. -- Vydání první. -- Dolní Břežany : Scriptorium ; Praha : Archiv hlavního města Prahy, 2013. -- 274 stran : ilustrace, plány ; 25 cm. -- (Documenta Pragensia. Monographia ; Volume 29)


Numismatické listy. -- Roč. 1, č. 1 (1945)-. -- Praha : Panorama, [1945]. -- Praha : Československá numismatická společnost, 1945-. -- Praha : Národní muzeum. -- sv. ; 25 cm

Památky středních Čech = Denkmäler von Mittelböhmen : zpravodaj Památkového ústavu středních Čech v Praze. -- [Č. 1 (1985)]-. -- Praha : Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje ; Práh ; Nakladatelství Jalna. -- Praha : Práh. -- Praha : Památkový ústav středních Čech v Praze. -- Praha : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech. -- svazky ; 30 cm
Bartlová, Milena, 1958-
Pravda zvítězila : výtvarné umění a husitství 1380-1490 / Milena Bartlová. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 358 stran : barevné ilustrace, faksimile ; 27 cm
Durdík, Tomáš, 1951-2012
Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Střední Čechy = Riuns of castles, fortresses and strong-holds. Central Bohemia / Tomáš Durdík, Viktor Sušický. -- 2., upravené a doplněné vydání. -- Praha : Agentura Pankrác, s.r.o., 2015. -- 231 stran : ilustrace (převážně barevné), plány ; 31 cm
Homerová, Marie, 1947-
Kapitoly z dějin evropského města / Marie Homerová. -- 1. vydání. -- Praha : Akropolis, 2012. -- 346 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány ; 20 cm
Škabrada, Jiří, 1946-
Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech / Jiří Škabrada, Martin Ebel. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2014-. -- sv. : ilustrace (převážně barevné), faksimilie, plány ; 18 x 25 cm
Šmahel, František, 1934-
Humanismus v době poděbradské / František Šmahel. -- Praha : Československá akademie věd, 1963. -- 102 s.. -- (Rozpravy Československé akademie věd. Řada společenských věd. Ročník 73 ; sešit 6)

Wettstreit in Erz : Porträtmedaillen der deutschen Renaissance / herausgegeben von Walter Cupperi, Martin Hirsch, Annette Kranz und Ulrich Pfisterer. -- Berlin : Deutscher Kunstverlag, [2013]. -- ©2013. -- 376 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile


Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis. -- T. 1 (1960)-. -- Praha : Universita Karlova, 1960-. -- Praha : Karolinum. -- sv. : il.
Anderson, Angela
People, power and politics : was there a mid-seventeenth-century English revolution?, A study in depth, Modules 3 & 4 / Angela Anderson. -- First published. -- Cheltenham : Stanley Thornes, 1994. -- 184 stran : ilustrace, faksimile ; 28 cm. -- (Cambridge history project)
Ellis, Robert
People, power and politics : political change through time : a study in development / Robert Ellis. -- First published. -- Cheltenham : Stanley Thornes, 1993-1995. -- 2 svazky : ilustrace ; 28 cm. -- (Cambridge history project)
Mádrová, Kamila
Pedagogové ve službách trůnu. Privátní učitelé následníků trůnu Rakousko-Uherska / Kamila Mádrová ; vedoucí práce Václav Horčička ; oponent práce Jan Županič, Tomáš Krejčík. -- 2015. -- 226 stran : ilustrace

Osvěta : listy pro rozhled v umění, vědě a politice / redaktor a vydavatel Vácslav Vlček. -- Roč. 1 (1871) - roč. 51 (1921). -- Praha : J. Otto, 1871-1921
Schatz, Klaus, 1938-
Všeobecné koncily : ohniska církevních dějin / Klaus Schatz ; z německého originálu ... přeložili Pavel Váňa a Jiří Knap. -- 2. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014. -- 338 stran : mapy ; 22 cm
Stráníková, Jana
Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti : genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774-1868 / Jana Stráníková. -- Vydání 1.. -- Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2013. -- 291 stran ; 24 cm. -- (Monographica ; 11)

Šmelhaus, Vratislav, 1922-1982
Kapitoly z dějin předhusitského zemědělství / Vratislav Šmelhaus. -- Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. -- 51 stran : mapy. -- (Rozpravy Československé akademie věd. Řada společenských věd ; ročník 74, sešit 9)


Svatí a hříšníci : staroruská literatura 11.-12. století / vybral, přeložil, úvodními studiemi a poznámkami opatřil Michal Téra. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 277 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Pro oriente. Dědictví křesťanského Východu / edici řídí: Michal Řoutil ; svazek 30)